Logo

Zabawa w Kłobucku

W dniu 21 lutego 2020 roku w Kłobucku, odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze członków Regionu IPA Kłobuck.

W trakcie zebrania przewodniczący przedstawił sprawozdanie z realizacji zamierzeń w roku 2019, natomiast skarbnik przedstawił rozliczenia finansowe.
Realizacja działań statutowych oraz sprawozdania finansowe, zostały w całości przyjęte przez obecnych członków. Przewodniczący Regionu w imieniu całego Prezydium Zarządu wręczył zasłużonym członkom pamiątkowe tabla, oraz podziękował obecnym za zaangażowanie przy realizacji minionych wydarzeń.
W dalszej części zebrania przeprowadzono nowe wybory do Zarządu i tak na następną kadencję na przewodniczącego Regionu ponownie został wybrany kol. Mariusz Kajdana, sekretarzem wybrano kol. Rafał Krawczyk, z-ca sekretarza: kol. Kamil Raczyński, skarbnik: kol. Tomasz Solnica, członkiem zarządu wybrany został kol. Leszek Pisarek. Powołano także Komisję Rewizyjną w skład, której weszli: kol. Anna Strzelczyk, kol. Dariusz Łazienka i kol. Mariusz Gawlik. Spośród Prezydium Zarządu wybrano także delegatów na zebrania w Śląskiej Grupie Wojewódzkiej, którymi zostali przewodniczący oraz skarbnik Regionu. Przyjęty został plan działań i preliminarz budżetowy na rok 2020.
Po zakończonych obradach wszyscy zgromadzeni w towarzystwie zaproszonych gości, zjedli gorącą kolację podczas której omawiano plany działań na następne lata, oraz miło wspominano nasze spotkania i imprezy z lat poprzednich. Spotkanie zgromadziło ogólnie 47 osób, w tym 40 członków naszego Regionu.

Etykiety zabawa
Śląska Grupa Wojewódzka IPA
Cron Job Starts