Logo

IPA Bielsko-Biała gości przyjaciół z Opavy

W styczniu 2013 r. na zaproszenie Komendanta Powiatowego Policji w Raciborzu mł. insp. dr Pawła Zająca oraz Przewodniczącego Regionu IPA Racibórz Eugeniusza Kosla
w Komendzie Powiatowej Policji w Raciborzu gościła 10 osobowa grupa policjantów oraz „Ipowców" Uzemni odbor OPAVA, których reprezentował płk inż. Radovan Krygel.

Prócz gości z Czeskiej Republiki mieliśmy zaszczyt gościć Przewodniczącego Rady Miasta Racibórz oraz Wiceprezesa Fundacji Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Sił Specjalnych „SZTURMAN" Adama Burzywodę.

W czasie wizyty kolegów z Czeskiej Republiki zaprezentowaliśmy im nowopowstały obiekt raciborskiej Komendy Policji oraz zastosowane w niej rozwiązania techniczne, w tym zabezpieczenia obiektu oraz stanowisko dowodzenia. Dużo czasu poświęcono na prezentację możliwości nowego systemu dowodzenia - SWD oraz procedur związanych
z przeprowadzaniem interwencji.

Spotkanie to umożliwiło wymianę doświadczeń oraz spostrzeżeń związanych z przyjętymi rozwiązaniami w zakresie organizacji służby, szkolenia itp., a także logistycznym.
Po zaprezentowaniu obiektu Komendy Policji, dzięki uprzejmości Pana Ryszarda Sandeckiego i Jerzego Łazarczyka, udaliśmy się na wycieczkę do Browaru Zamkowego
w Raciborzu, gdzie zapoznano nas z jego historią oraz tajnikami tworzenia piwa, bo jak głosi motto Browar Zamkowy piwo tworzy, a inni je produkują.

Na zakończenie, w celu podsumowania wizyty, wszyscy goście zostali zaproszeni na uroczysty obiad, podczas którego wspólnie z kolegami IPA Opava omówiliśmy dalsze cele współpracy oraz plany na przyszłość.

Śląska Grupa Wojewódzka IPA
Cron Job Starts