Wybory w IPA Częstochowa

W dniu 6 marca 2013 r. w Częstochowie odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Regionu IPA Częstochowa z działalności za lata 2009-2012.

Po udzieleniu absolutorium przystąpiono do wyborów nowych władz regionu. Na Przewodniczącego na lata 2013-2016 wybrano Andrzeja Ulmana. Członkami Zarządu zostali: Sławomir Balik, Przemysław Kołomycew, Jan Konarski, Robert Kuzior, Jan Ligudziński, Zdzisław Nowak i Dariusz Wącław. Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Maria Łokaj, Zofia Ziembińska i Gabriel Pidzik.

tekst i zdjęcia: Janusz Zapisek

Zaloguj

Cron Job Starts