OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W ŻYWCU

W dniu 10 lipca 2014 roku Komendant Powiatowy Policji w Żywcu wspólnie z Regionem IPA Żywiec Śląskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszeniem Policji i Zarządem Terenowym NSZZP KPP w Żywcu zorganizował obchody Święta Policji w Żywcu.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 12.00 Mszą Świętą. Po mszy nastąpił przemarsz pododdziałów policji, zaproszonych gości oraz rodzin policjantów do Sali Koncertowej Szkoły Muzycznej. Tam odbyły się uroczystości oficjalne. Tą część obchodów rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Żywcu nadkom. Michał Łukasik, który przywitał przybyłych gości. Szef żywieckich policjantów z okazji 95-lecia powstania policji w krótkim zarysie przedstawił historię oraz przemiany, jakie zachodziły w strukturach policji. Wszyscy biorący udział w uroczystości minutą ciszy oddali hołd policjantom, którzy poświęcili swoje życie walcząc o wolność, a także tym, którzy polegli w codziennej służbie. Po przemówieniu, policjantom i policjantkom zostały wręczone akty mianowania na wyższe stopnie służbowe, a także wyróżnienia i odznaczenia. W tym roku na wyższe stopnie awansowało prawie stu policjantów naszej komendy. Uroczystość była również okazją do wyróżnienia pracowników cywilnych policji szczególnie zaangażowanych w swoją pracę. Po mianowaniach głos zabrał Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji mł.insp. Piotr Kucia, który podziękował policjantom za ich służbę. Złożył także podziękowania rodzinom policjantów za wyrozumiałość i wsparcie. Na uroczystości spośród wielu zaproszonych gości byli m.in.: Starosta Żywiecki Andrzej Zieliński, Burmistrz Miasta Żywca Antoni Szlagor, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Dariusz Kowalski wraz z wiceprzewodniczącym Maciejem Dziergasem, Przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów Arkadiusz Cieślak oraz przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji Region IPA Żywiec Dariusz Lach a także przedstawiciele rady powiatowej i miejskiej, wójtowie powiatu żywieckiego, przedstawiciele prokuratur i sądu, komendanci straży miejskiej i straży pożarnej, dyrektorzy powiatowych urzędów i instytucji. Na uroczystości nie zabrakło również emerytów policyjnych i pracowników cywilnych oraz rodzin policjantów. Miłym punktem imprezy były podziękowania Komendanta Powiatowego Policji w Żywcu nadkom. Michała Łukasika dla wszystkich osób, które współpracują i wspomagają działania żywieckiej policji. W ramach podziękowania komendant wraz z przewodniczącym Regionu IPA Żywiec Dariuszem Lachem wręczył symboliczne statuetki. Na zakończenie uroczystości zagrał zespół ze Szkoły Muzycznej w Żywcu.

Zaloguj