I Międzynarodowe Zawody w mondioringu

W dniach 14 i 15 listopada 2015 roku na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyły się I Międzynarodowe Zawody w mondioringu, w których udział wzięli zawodnicy z psami z Francji, Czech, Austrii, Słowacji i Polski. Każde zawody przygotowywane są wg jakiegoś motywu, w naszym przypadku motywem przewodnim był film Blues Brothers.

Mondioring jest niezwykle widowiskową dyscypliną sportu z udziałem przewodników i psów, można śmiało powiedzieć, że jest typem psiej (kynologicznej) dyscypliny sportowej.
Celem tego sportu ponad wszystko jest sprawdzenie i ocena:
• stopnia zaawansowani psa w jego pracy,
• jakości jego wyszkolenia,
• umiejętności przewodnika oraz
• ukazanie wrodzonych instynktów i zachowań psa, adekwatnych do jego gatunku
i poszczególnych ras.
Przeprowadzane próby są podobne do szkolenia i pracy wykonanej przez psy policyjne. Ważne jest by każda próba – konkurencja była udana i wykonana w jak najkrótszym czasie, co wymaga intensywnego szkolenia oraz dyscypliny i idealnego posłuszeństwa psa, a także współpracy z przewodnikiem. Liczy się tu więc nie tylko siła, wola walki i odwaga, zwinność, skoczność i spryt, ale przede wszystkim dyscyplina psa.
Psi sport Mondioring składa się z trzech części, które zawsze wykonywane są w tym samym porządku. Są to następujące konkurencje:
1. posłuszeństwo,
2. skoki,
3. ochrona.
Psi sport Mondioring powstał z inicjatywy organizacji kynologicznych propagujących sporty dla psów obronnych z Francji i Belgii, oraz holenderskiego KNPV i niemieckiego Schutzhund sport. Na początku Mondioring miał przede wszystkim ujednolicić zróżnicowane krajowe regulaminy ringowe, ale twórcom zależało też na stworzeniu dyscypliny widowiskowej, spektakularnej i otwartej dla wszystkich ras pracujących, która poprzez stopniowe zwiększanie trudności, umożliwiłaby pełniejsze wykorzystanie psychofizycznych walorów psa. Obecnie na świecie sport ten jest uznany za międzynarodowy.
Warto podkreślić, że sędzią głównym zawodów był William Langlois, który na co dzień jest policjantem. Zawody odbyły się w trzech klasach, z których pierwsza to początkujący a trzecia reprezentowała już poziom światowy.

Tekst i zdjęcia: Eugeniusz Kosel

Cron Job Starts