Relacje z najważniejszych wydarzeń grupy

Śląska Grupa Wojewódzka

Dane kontaktowe

Siedziba stowarzyszenia

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19
40-038 Katowice
Polska

tel. +48 32 442 0 112
fax +48 32 442 0 442

Dane organizacji

Śląska Grupa Wojewódzka Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji – Sekcją Polska z siedzibą w Katowicach jest wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

KRS: 0000026054
NIP: 9542313562
REGON: 276699575

Rachunek bankowy

Bank i numer konta

Śląska Grupa Wojewódzka Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji posiada jeden rachunek, na który można wpłacać darowizny i opłaty z tytułu składek członkowskich.

ING Bank Śląski S. A. o/Katowice
91 1050 1214 1000 0022 6456 1537

Organizacja Pożytku Publicznego

Członkowie i przyjaciele IPA... Drodzy podatnicy!

Od blisko 15 lat Śląska Grupa Wojewódzka Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji tworzy więzy wzajemnej przyjaźni wśród funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej oraz innych służb porządku prawnego. Od lat aktywnie prowadzimy liczne programy, które z jednej strony integrują całe środowisko służb działających dla bezpieczeństwa naszego kraju, ale również pozytywnie oddziałują na lokalne społeczności.

Realizowane projekty łączą w sobie profilaktykę społeczną redukującą niedostosowanie społeczne, przeciwdziałająca patologiom i wykluczeniom z działaniami prewencyjnymi kształtującymi świadomość prawną społeczeństwa. Nasza aktywność to wiele inicjatyw edukacyjnych skierowanych szczególnie do dzieci i młodzieży. To również zaangażowanie w bezpośrednią pomoc osobom chorym, niepełnosprawnym, czy też rodzinom dotkniętym utratą bliskich lub inną tragedią osobistą. Tak wielka aktywność organizacji nie byłaby możliwa bez zaangażowania członków stowarzyszenia i wsparcia ze strony władz samorządowych, instytucji pozarządowych i partnerów biznesowych.

Determinacja w rozwijaniu i intensyfikacji naszych działań jest tym większa im więcej pozytywnej energii wyzwala w naszych przyjaciołach, sympatykach i ludziach obserwujących poczynania Śląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA. Dzięki tej energii coraz więcej osób uczestniczy we wspólnych działaniach społecznych.

Przekłada się to również na wsparcie finansowe organizacji, bez którego wiele potrzebnych projektów nie powstałoby, a bezpośrednia pomoc potrzebującym byłaby mniejsza lub zupełnie niemożliwa. Jesteśmy ogromnie wdzięczni za każdą, nawet najmniejszą darowiznę wpływającą na nasze konto, czy przekazaną w ramach odliczenia jednego procenta z podatku dochodowego. Każda złotówka, każdy grosz corocznie składają się na realną pulę środków pozwalających nam kontynuować naszą społeczną pracę.

Sprawozdania i raporty finansowe Śląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA

Stosownie do zapisów art. 23 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Śląska Grupa Wojewódzka Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji - Sekcja Polska publikuje sprawozdania merytoryczne i finansowe.

Sprawozdanie finansowe składa się z: bilansu; rachunku wyników oraz informacji dodatkowej.

Sprawozdanie merytoryczne pokazuje jakie działania podejmowała nasza organizacja w określonym czasie. Działania te, w każdym przypadku, były zgodne z celami statutowymi organizacji i mieścić się w sposobach realizacji tych celów, również wymienionych w statucie.

DOKUMENTY

Dokumenty dostępne są w formie archiwów .zipSPRAWOZDANIA - ZBIÓRKi PUBLICZNE

Sprawozdanie - zbiórka publiczna Regionu IPA Knurów
zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Knurowa nr 040/SO/14 z dnia 12.03.2014 r. - plik PDF.

 

Elektroniczny System Rejestracji w Śląskiej Społeczności IPA

Witamy w strefie przeznaczonej dla chętnych do przyłączenia się do Śląskiej Społeczności IPA. Poniżej znajdują się dwa formularze przeznaczone do złożenia wniosków członkowskich i rejestracji konta obsługi członkostwa w Śląskiej Grupie Wojewódzkiej IPA.

Formularze znajdujące się poniżej są
W Y Ł Ą C Z N I E    D L A    N O W Y C H    C Z Ł O N K Ó W    I P A

Jeżeli JESTEŚ lub BYŁEŚ członkiem IPA lub uczestnikiem Programu Służb Porządku Prawnego - SKORZYSTAJ Z FORMULARZA TWORZENIA KONTA!

Poniższe formularze służą REJESTRACJI W IPA i generują deklarację członkowską dla osób dotychczas nie związanych ze stowarzyszeniem!

Administrator serwisu

Konto członkowskie w serwisie ipa-katowice.org

Witamy w części przeznaczonej dla członków Śląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA posiadających legitymacje IPA i karty IPA Śląskiej Grupy Wojewódzkiej.

Zakładając osobiste konto w ramach Internetowej Platformy Asocjacyjnej Śląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA zyskujesz nowe możliwości zarządzania swoim członkostwem.

W ramach systemu monitorowania członkostwa, w każdej chwili można sprawdzić kiedy upływa termin ważności karty IPA lub np. uczestnictwa w Programie IPA Family. Korzystając z systemu bezpiecznych i szybkich płatności elektronicznych użytkownik kilkoma kliknięciami może przedłużyć lub odnowić swoje członkostwo.

Dodatkowo użytkownicy elektronicznych kont uzyskają dostęp do specjalnych programów dostępnych wyłącznie poprzez platformę serwisu internetowego.

Wsparcie dla Śląskiej Grupy Wojewódzkiej

Członkowie i przyjaciele IPA... Drodzy darczyńcy!

Śląska Grupa Wojewódzka Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji - Sekcja Polska obchodzi w bieżącym roku jubileusz 15 lecia działalności. Od samego początku naszej organizacji, nasi członkowie działają na rzecz bezpieczeństwa, edukacji i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Jesteśmy organizacją o charakterze społecznym. Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego. Nasza działalność i społeczna aktywność nie wiąże się z osiąganiem zysków lub działalnością gospodarczą.

Środki, którymi dysponujemy pochodzą ze składek członkowskich, odpisu 1 procenta podatku oraz darowizn od osób fizycznych i podmiotów prawnych. Dzięki Waszemu wsparciu i współpracy z naszymi partnerami biznesowymi możemy się rozwijać i poszerzać obszary działalności społecznej oraz tworzyć nowe i kontynuować obecne programy i projekty edukacyjne.

Przekłada się to również na wsparcie finansowe organizacji, bez którego wiele potrzebnych projektów nie powstałoby, a bezpośrednia pomoc potrzebującym byłaby mniejsza lub zupełnie niemożliwa. Jesteśmy ogromnie wdzięczni za każdą, nawet najmniejszą darowiznę wpływającą na nasze konto, czy przekazaną w ramach odliczenia jednego procenta z podatku dochodowego. Każda złotówka, każdy grosz corocznie składają się na realną pulę środków pozwalających nam kontynuować naszą społeczną pracę.

Będziemy ogromnie wdzięczni za Twoją pomoc i wsparcie finansowe. Jeżeli więc uznasz, że nasza działalność i dotychczasowe efekty są godne zaufania, przekaż nam darowiznę finansową. By ułatwić ten proces przygotowaliśmy specjalny formularz dla realizacji bezpiecznych i wygodnych elektronicznych płatności. Z góry dziękujemy za Twój gest!

IPA na rzecz bezpieczeństwa na drodze

PROMUJĄC BEZPIECZEŃSTWO - WYRÓŻNIAMY SIĘ Z TŁUMU!

Śląska Grupa Wojewódzka IPA od początku swojego istnienia aktywnie działa na rzecz bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego. Wieloletnia działalność w tym obszarze zaowocowała licznymi programami o zasięgu wojewódzkim, jak i licznymi projektami realizowanymi lokalnie.

Efektami tej działalności jest wzrost świadomości zagrożeń i właściwych postaw wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Liczne szkolenia i akcje edukacyjne objęły swoim zasięgiem całe województwo śląskie, a ich beneficjentami stały się tysiące dzieci i młodzieży.

Działalność ta nie mogłaby mieć miejsca bez wsparcia naszych przyjaciół i partnerów, ale i solidarności członków Śląskiej Społeczności IPA. Z myślą o wyróżnieniu naszych członków ponad 10 lat temu powstał projekt specjalnej naklejki samochodowej, która miała oznaczyć pojazd osoby aktywnie działającej na rzecz stowarzyszenia.

2022
Każdego roku naklejka zyskiwała nowy unikalny projekty, by jeszcze bardziej wyróżnić osoby naprawdę aktywne i zaangażowane, ale również by wyróżnić historyczne wydarzenie, rocznicę, czy wpisując się w nową symbolikę. I tak choćby naklejki z lat 2007 i 2012 upamiętniały "okrągłe" jubileusze Sekcji Polskiej IPA. W 2009 roku akcentowaliśmy nowe barwy Śląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA, a w 2011 roku byliśmy dumni z Polskiej Prezydencji w UE. Widząc, więc naklejkę „tegoroczną" można było mieć pewność, że nie jest to przypadkowe oznaczenie. Rekordziści potrafią zgromadzić kolekcję z kilku lat, z którą często żal się żegnać przy wymianie pojazdu lub co gorsza wymianie uszkodzonej szyby.

Członkowie Śląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA otrzymują naklejki wraz z odnowieniem członkostwa i wydaniem legitymacji na kolejny rok.

Śląska Społeczność IPA

Od wielu lat Śląska Grupa Wojewódzka Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji - Sekcja Polska przewodzi w dynamice rozwoju stowarzyszenia, aktywności członków i różnorodności podejmowanych inicjatyw i realizowanych programów. Chcąc zapewnić jak najszersze uczestnictwo w społecznej działalności w imię hasła Służyć Poprzez Przyjaźń, realizujemy programy integrujące funkcjonariuszy i pracowników służb porządku prawnego ich rodziny i przyjaciół. Zacieśniamy wzajemne koleżeńskie kontakty w ramach struktur IPA, ale i funkcjonującej wokół nich Śląskiej Społeczności IPA.

 

CZŁONKOSTWO W MIĘDZYNARODOWYM STOWARZYSZENIU POLICJI

Członkami IPA – Sekcja Polska mogą być tylko osoby pełniące służbę w:

 • Policji
 • Straży Granicznej
 • emeryci i renciści wymienionych formacji.

Członkostwo Stowarzyszenia jest dobrowolne, a każdy członek jest zobowiązany aktywnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych IPA. W Stowarzyszeniu na dzisiaj występują następujące rodzaje członkostwa: zwyczajne i asocjacyjne. Członkowie zwyczajni IPA mają prawo: wybierać i być wybieranymi do władz, uczestniczyć w pracach organizacji; zgłaszać wnioski i propozycje dotyczące działalności Stowarzyszenia. Każda osoba opłacająca składkę członkowską, otrzymuje legitymacje członkowską według jednego ściśle określonych wzorów.

W 2014 roku wprowadzony został nowy wzór legitymacji członkowskiej w postaci jednorocznej papierowej karty IPA. Podobne legitymacje używane są w sekcjach narodowych takich krajów jak: Niemcy, Austria, Szwajcaria, Wielka Brytania, USA, Holandia, Rosja, Finlandia, Luksemburg, Irlandia, Sri Lanka, Mozambik, Japonia, Gabon, Brazylia, Kenia i wielu innych. Nowe karty niezależnie od decyzji, czy zawierają zdjęcie, czy nie są wprowadzane na całym świecie.

ZALETY CZŁONKOSTWA W ŚLĄSKIEJ GRUPIE IPA

Zgodnie z zapisami Statutu Krajowego przynależność do określonej grupy wojewódzkiej związana jest nie z miejscem zamieszkania, ale grupą, w której opłaciło się roczne członkostwo. Oznacza to, że członkiem naszej grupy może być funkcjonariusz z dowolnej części kraju. Jest to o tyle istotne, że jako jedyna grupa wojewódzka oferujemy dodatkowe korzyści wynikające z przynależności do Śląskiej Grupy Wojewódzkiej.

Na co liczyć może członek Śląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA:

 • naklejka na szybę samochodu, identyfikująca członka Śląskiej Grupy IPA,
 • możliwość uczestnictwa w programach i projektach przeznaczonych dla członków Śląskiej Grupy IPA,
 • specjalne warunki w programach, realizowanych przez grupę, na rzecz członków stowarzyszenia,
 • elektroniczny system rejestracji i obsługi członkostwa,
 • okolicznościowy gadżet Śląskiej Grupy (jeżeli w danym rou jest przewidziany).
OPŁATY

Przystąpienie do stowarzyszenia wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty wpisowej oraz składki rocznej. W Śląskiej Grupie Wojewódzkiej IPA wysokość tych opłat wynosi:

jednorazowa opłata wpisowego: 20
roczna składka członkowska: 80

 

PROGRAM SŁUŻB MUNDUROWYCH

łączymy ponad podziałami

Specyfika służb porządku prawnego w Polsce sprawia, że zadania na rzecz bezpieczeństwa publicznego realizuje zdecydowanie więcej służb aniżeli znajdujące się w Statucie Sekcji Polskiej IPA Policja i Straż Graniczna. Mając świadomość, że tak zdefiniowane podziały uniemożliwiające członkostwo w IPA dla innych funkcjonariuszy są sprzeczne z ideami, którymi od ponad 60 lat kierują się członkowie IPA. W 2009 roku Śląska Grupa Wojewódzka uruchomiła specjalny program członkostwa dla funkcjonariuszy służb mundurowych i pracowników cywilnych Policji i Straży Granicznej.

Głównym celem tego programu jest umożliwienie, na równych warunkach z członkami statutowymi, uczestnictwa w życiu Śląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA, osobom związanym z takimi służbami jak:

 • Pracownicy cywilni Policji i Straży Granicznej,
 • Służba Więzienna,
 • Służba Celna,
 • Inspekcja Transportu Drogowego,
 • Straż Miejska i Gminna,
 • Straż Ochrony Kolei,
 • Służba Ochrony Państwa,
 • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • Państwowa Straż Pożarna,
 • Żandarmeria Wojskowa,
 • Żołnierze Wojska Polskiego,
 • Ratownicy GOPR.

poznaj więcej szczegółów programu

 

IPA FAMILY

PROGRAM WSPARCIA RODZIN I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

Dynamiczny rozwój i aktywność społeczna naszego stowarzyszenia nie byłyby możliwe bez ogromnego wsparcia ze strony rodzin i przyjaciół członków naszej organizacji oraz zaufania pokładanego w naszej grupie przez lokalne społeczności. Pragnąc uhonorować to zaangażowanie i jeszcze bardziej zintegrować naszą wspólnotę. Zarząd Śląskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji - Sekcja Polska, uchwałą nr 5 z dnia 10 kwietnia 2011 roku, utworzył program o nazwie IPA FAMILY.

zobacz więcej

 

HONOROWE WYRÓŻNIENIE TYTUŁEM:

SYMPATYK ŚLĄSKIEJ GRUPY WOJEWÓDZKIEJ IPA

Zarząd Śląskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA – Sekcja Polska z siedzibą w Katowicach, wprowadził w dniu 20 grudnia 2008 roku, procedurę nadawania Honorowego Tytułu: „Sympatyk Śląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA – Sekcja Polska”.

Tytuł ten może być nadany osobie fizycznej, która swym działaniem na rzecz Śląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA w Katowicach lub poszczególnych regionów Śląskiej Grupy Wojewódzkiej, przyczyniła się wydatnie do rozwoju stowarzyszenia lub przez dłuższy okres udzieliła znaczącej pomocy w wypełnianiu zadań statutowych.

Wyróżnienie przyznawane jest wyłącznie na wniosek Prezydium Zarządu grupy lub Zarządu Regionu IPA, który pragnie uhonorować tytułem osobę, o szczególnym zaangażowaniu i wsparciu społecznej aktywności organizacji. Tytuł każdorazowo nadaje się na okres jednego roku.

Partnerzy Śląskiej Grupy IPA

Zaufanie i najlepsza opinia daje nam możliwość współpracy z wieloma liczącymi się na rynku podmiotami gospodarczymi, biznesowymi, jak również z innych dziedzin życia. W ramach tego rodzaju partnerstwa nasza organizacja od lat współpracuje z takimi firmami jak: Polkomtel Sp. z o.o., Grupa Marat, Voigt, Rosomak S.A. i wieloma innymi.

Podmioty te, znane ze swojego społecznego zaangażowania i wsparcia na rzecz lokalnych społeczności, wspierają naszą działalność edukacyjną i społeczną.

W ramach licznych porozumień Śląska Grupa Wojewódzka IPA związana jest z placówkami edukacyjnymi, zarówno państwowymi szczebla średniego, jak i wyższego oraz uczelniami prywatnymi, jak choćby Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z Poznania. Współpraca w zakresie edukacyjnym dotyczy również wielu instytucji pozarządowych, związków, czy stowarzyszeń o charakterze szkoleniowym. Pozwala to naszym członkom na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, ale również nasz aktywny udział w wielu szkoleniach, seminariach i konferencjach.

Zaloguj

Cron Job Starts