Projekt ekoIPA - Mój Ekologiczny Zeszyt Rysunkowy

Mój Ekologiczny Zeszyt Rysunkowy to kolorowanka przygotowana z myślą o rozwoju uzdolnień plastycznych i edukacji ekologicznej dzieci w wieku przedszkolnym i pierwszych klas szkoły podstawowej.

 

Po raz kolejny jest to największy projekt edukacyjny realizowany w Polsce przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji. Podążając śladem sukcesów ostatnich lat, kiedy to Śląska Grupa Wojewódzka Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji realizowała bliźniaczy program związany z bezpieczeństwem na drodze. W latach 2013/2014 postanowiliśmy kontynuować nasze działania edukacyjne, już drugi raz na polu ochrony środowiska i ekologii.

Nasz kolorowanka jest jednym z elementów szerokiego programu, realizowanego od 2009 roku pod nazwą "eko IPA". Jego podstawowym celem jest koordynacja działań i akcji mających na celu podnoszenie świadomości ekologicznej. Program kierowany jest do członków Śląskiej Grupy Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji - Sekcja Polska, ale i ich rodzin, sympatyków i przyjaciół organizacji.

Program realizowany jest w ramach regionalnych działań stowarzyszenia i opiera się na kilku istotnych elementach edukacji ekologicznej związanej z racjonalnym gospodarowaniem zasobami energetycznymi, proekologicznym funkcjonowaniem gospodarstw domowych, propagowaniem selektywnego zbierania odpadów oraz ogólnymi zagadnieniami z zakresu ochrony środowiska i przyrody.
Te założenia stały się podstawą dla wprowadzenia od 2010 roku kolumn ekologicznych do czasopisma IPA FUN, które wydawane jest przez naszą organizację. W ramach serii artykułów prezentowaliśmy szerokie spektrum tematów związanych z ochroną przyrody i środowiska.

W 2014 roku proekologiczny przekaz kierujemy do najmłodszych przedstawicieli naszego społeczeństwa, dzieci w wieku 4-9 lat. Łącząc proste elementy i treści bardziej wymagające dla dzieci starszych oraz atrakcyjną formę kolorowanki, wpływającą na rozwój uzdolnień plastycznych liczymy, że jej odbiorcy przyswoją sobie podstawowe zasady związane z ochroną środowiska i rozwojem w zgodzie z naturą.

Już ponad 20 z 30 tysięcy zeszytów rysunkowych zostało przekazanych do śląskich przedszkoli, świetlic, domów dziecka oraz instytucji opiekuńczo wychowawczych.

Nasza akcja nie mogłaby mieć miejsca gdyby nie wsparcie finansowe ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Katowic oraz współpracy z partnerami projektu - firmą Voigt z Zabrza i Rudpol-OPA z Rudy Śląskiej.

 

Zaloguj się, by skomentować

Zaloguj

Cron Job Starts