Rejestracja w IPA Służby Mundurowe


Deklaracja formy płatności
wpisowego i składki rocznej

Dla usprawnienia procesu elektronicznej rejestracji należy wybrać formę w jakiej zostanie dokonana PIERWSZA płatność wpisowego i składki rocznej.

Wybór nie jest wiążący dla odnawiania członkostwa w kolejnych latach.

Należy wybrać jedną z opcji

Nieprawidłowe dane / Brak załącznika / Zbyt duży rozmiar

Dopuszczalne formaty plików: PDF, JPG, BMP, TIF, PNG.
Maksymalny rozmiar pliku to 2 MB.

Wybór tej opcji wymaga załączenia pliku z potwierdzeniem.

Jeżeli płatność nie została dokonana - sugerujemy wykonanie przelewu i przygotowanie pliku (skan, zdjęcie, wygenerowany w komputerze) z potwierdzeniem do załączenia przed wysłaniem tego wniosku.

Po rejestracji wniosku, na adres podany w tym formularzu otrzymasz wiadomość email zawierającą specjalne łącze do części serwisu, w której można dokonywać płatności wpisowego i składek członkowskich.

Po opłaceniu wpisowego odblokowana zostanie możliwość opłacenia składki rocznej.


Dane podstawowe

Pole nie może być puste / Nieprawidłowe dane

NIE IMIONA - wyłącznie pierwsze imię!

Pole nie może być puste / Nieprawidłowe dane

-- Data urodzenia jest niezbędna

Pole nie może być puste / Nieprawidłowe dane

Pole nie może być puste / Nieprawidłowe dane

Musisz określić płeć

Nieprawidłowe dane / Brak załącznika

Tylko pliki graficzne typu: JPG, PNG, TIF, maks. wielkość 2MB

Przyjmowane będą WYŁĄCZNIE ZDJĘCIA CYWILNE, JAK DO DOKUMENTÓW (dowód, paszport). Zdjęcia w mundurze, skanowane, z wycieczek, imprez lub wykonane własnoręcznie smartfonem będą odrzucane - jest to równoznaczne z AUTOMATYCZNYM ODRZUCENIEM WNIOSKU BEZ ROZPATRZENIA I INFORMACJI ZWROTNEJ.

Dopuszczalny format pliku to JPG. Nazwa pliku nie może zawierać zbędnych DODATKOWYCH KROPEK lub podwójnego rozszerzenia ".jpg.jpg" - ze względu bezpieczeństwa tego typu pliki nie zostaną zapisane w systemie.


Adres korespondencyjny

Pole nie może być puste / Nieprawidłowe dane

Pole nie może być puste / Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Pole nie może być puste / Nieprawidłowe dane

w formacie: XX-XXX

Pole nie może być puste / Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane


Dodatkowe dane kontaktowe

Pole nie może być puste / Nieprawidłowy adres email / Adres zarejestrowany już w bazie

Pole nie może być puste / Nieprawidłowy adres email

Dla bezpieczeństwa powtórz wpisany adres email

Resortowe adresy poczty elektronicznej

Podając służbowy adres e-mail należy liczyć się z konsekwencjami w postaci możliwego braku korespondencji z naszego serwisu, a tym samym z ograniczeniami w funkcjonalności konta.

Pole nie może być puste / Nieprawidłowe dane / wymagany format: 999666333

w formacie: 999666333, bez myślników, odstępów, itp.

Nieprawidłowe dane / wymagany format: 993336611

w formacie: 993336611, bez myślników, odstępów, itp.


Dane zawodowe

Nieprawidłowe dane

Pole nie może zostać pominięte

Wnioski emerytów i rencistów zostaną odrzucone.

Nieprawidłowe dane lub niedozwolone znaki ( / | \ # [ ] * - )

Numer legitymacji służbowej (nie dotyczy prac. cywilnych) Powinien zawierać wyłącznie cyfry i litery.

Nieprawidłowe dane / Brak załącznika

Uwaga!

Załączone zdjęcie lub kopia legitymacji musi być czytelna, a w szczególności pozwalać na identyfikację ważności legitymacji, jeżeli jej wystawca przewidział taką rubrykę. Nieważna legitymacja lub pozbawiona możliwości weryfikacji daty będzie odrzucana - co jest równoznaczne z odrzuceniem wniosku.

-- Data jest niezbędna

Data zatrudnienia (pracownicy cywilni)

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane


Dane logowania do serwisu

Nieprawidłowe dane

W celu ukończenia rejestracji, pole musi zostać zaznaczone

W celu ukończenia rejestracji, pole musi zostać zaznaczone

W celu ukończenia rejestracji, pole musi zostać zaznaczone

W celu ukończenia rejestracji, pole musi zostać zaznaczone

Nieprawidłowe dane


UWAGA - WAŻNA INFORMACJA!

Po zarejestrowaniu wniosku w systemie, na podany w formularzu adres poczty elektronicznej przesłana zostanie wiadomość potwierdzająca wypełnienie formularza. Należy postępować zgodnie z zawartą w niej instrukcją i POTWIERDZIĆ REJESTRACJĘ. W przeciwnym wypadku proces elektronicznej rejestracji nie zostanie poprawnie zakończony!


Formularze rejestracji członków

 1. Podstawowe informacje
 2. Policja / Straż Graniczna
 3. Pozostałe Służby Mundurowe
 • Cały proces wypełnienia formularza rejestracyjnego, wraz z opcją dokonania opłaty za pośrednictwem elektronicznych płatności nie zajmuje więcej niż kilka minut.
 • Osoba ubiegająca się o członkostwo zobowiązana jest do wyboru jednego z dwóch znajdujących się tutaj formularzy - odpowiedniego dla swojej formacji lub zatrudnienia.
 • Na podstawie poprawnie wypełnionego formularza generowany jest elektroniczny wniosek o rejestrację w stowarzyszeniu. Dodatkowo dla funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej oraz emerytów i rencistów tych formacji wygenerowana zostanie DEKLARACJA CZŁONKOWSKA - niezbędna dla ukończenia procesu uzyskania członkostwa w IPA.
 • Jednocześnie przyszły członek tworzy dla siebie specjalne konto w serwisie Śląskiej Grupy Wojewódzkiej, za pomocą, którego będzie mógł zarządzać swoim członkostwem, dodawać lub zmieniać dane kontaktowe, oraz w łatwy sposób korzystać z programów realizowanych przez naszą organizację.

Z tego formularza, dla uzyskania członkostwa, korzystać mogą wyłącznie osoby pełniące służbę w:

 • Policji
 • Straży Granicznej
 • emeryci i renciści wymienionych formacji.

Pozostałe osoby spełniające wymogi Programu dla Służb Porządku Prawnego mogą skorzystać z drugiego formularza dla innych formacji.

WYPEŁNIJ WNIOSEK
ZAŁÓŻ KONTO

Błędne dane, braki formalne lub niedopełnienie procedury mogą wydłużyć lub uniemożliwić proces rejestracji.


Prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją.OPIS PROCEDURY ELEKTRONICZNEJ REJESTRACJI DEKLARACJI

Poniżej prezentujemy krok po kroku instrukcję rejestracji Deklaracji Członkowskiej IPA i przekazania jej do Śląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA:

 • Wybierz formę płatności za rejestrację i składki rocznej. W przypadku płatności przelewem przygotuj sobie plik z potwierdzeniem, który można załączyć do formularza.
 • Wybierz formację (Policja / Straż Graniczna) lub status emeryta lub rencisty tych służb.
 • Podaj swoje dane osobowe i kontaktowe. Pola oznaczone gwiazdką są niezbędne dla wygenerowania deklaracji i złożenia wniosku.
 • Po poprawnym wypełnieniu wszystkich pól naciśnij przycisk WYŚLIJ, co pozwoli na rejestrację Deklaracji Członkowskiej IPA i założenie konta.
 • Sprawdź pocztę e-mail, gdzie na adres podany podczas rejestracji nasz system wysłał DWIE wiadomości:
  - informującą o założeniu konta w serwisie internetowym Śląskiej Grupy IPA i zawierającą specjalne łącze do aktywowania tego konta,
  - potwierdzającą rejestrację Deklaracji IPA, z załączonym dokumentem w postaci pliku PDF oraz łączem do wniesienia opłaty.
 • Po kliknięciu w łącze do aktywacji konta, zaloguj się do niego używając nazwy konta i hasła podanego podczas rejestracji.
 • Jeżeli wybrana została opcja płatności elektronicznych to kolejnym etapem jest dokonanie opłaty wpisowego, a następnie opłaty składki rocznej. W tym celu, po zalogowaniu się do konta kliknij w opcję OPŁATA WPISOWEGO i opłać ją za pośrednictwem system PayU, który pozwala na dokonanie szybkich i bezpiecznych płatności z konta bankowego lub karty kredytowej.
  W chwili kiedy nasz system odnotuje twoją płatność odblokuje możliwość opłacenia rocznej składki - procedura jest analogiczna do opłacenia wpisowego.

Po prawidłowym wygenerowaniu deklaracji i opłaceniu członkostwa, konieczna jest ich weryfikacja i potwierdzenie przez Przewodniczącego Regionu IPA, który wybrałeś.

W tym celu:
- wydrukuj wypełnioną deklarację,
- złóż podpis pod oświadczeniem w pierwszej rubryce deklaracji,
- dołącz do deklaracji zdjęcie w formacie 3,5 x 4,5 cm (w cywilu, nie w mundurze),
- jeżeli wybrałeś płatność offline lub gotówkę - dołącz potwierdzenie jej realizacji lub zapłać wpisowe i składkę u Przewodniczącego Regionu IPA.

Komplet dostarcz do Przewodniczącego Regionu, który za pośrednictwem struktur stowarzyszenia przekaże go do Referatu Legitymacji Sekcji Polskiej IPA, odpowiedzialnego za wytworzenie legitymacji członkowskiej.


Po wydrukowaniu legitymacji, w postaci papierowej karty IPA, zostanie ona przekazane Przewodniczącemu Regionu IPA, od którego będzie można ją odebrać. Czas przygotowania legitymacji wynosi od 30 do 60 dni.

UWAGA!

Osoby, które na etapie składania wniosku nie mogą zdecydować się i zadeklarować Regionu IPA, w ich miejscu zamieszkania nie ma Regionu IPA lub osoby te są spoza województwa śląskiego - w formularzu powinny wskazać Region IPA Katowice X - znajdujący się na początku listy regionów.
W takim przypadku komplet dokumentów opisany powyżej wraz ze zdjęciem należy przesłać pocztą na adres:

Śląska Grupa Wojewódzka IPA
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19/P210
40-038 Katowice


z dopiskiem na kopercie: DEKLARACJA IPA.

Po przeprowadzeniu weryfikacji dokumentów i sprawdzeniu, czy osoba spełnia wymogi członkostwa w IPA, dokumenty przekazane zostaną do Referatu Legitymacji Sekcji Polskiej IPA, a po wytworzeniu legitymacji zostanie ona przesłana listem poleconym na adres wskazany w deklaracji członkowskiej.Prezes Śląskiej Grupy IPA

Z tego formularza, dla uzyskania członkostwa, korzystać mogą wyłącznie osoby pełniące CZYNNĄ SŁUŻBĘ w takich formacjach jak:

 • Pracownicy cywilni Policji i Straży Granicznej,
 • Służba Więzienna,
 • Służba Celna,
 • Inspekcja Transportu Drogowego,
 • Straż Miejska i Gminna,
 • Straż Ochrony Kolei,
 • Biuro Ochrony Rządu,
 • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • Państwowa Straż Pożarna,
 • Żandarmeria Wojskowa,
 • Żołnierze Wojska Polskiego,
 • Ratownicy GOPR.

Jeżeli nie jesteś pracownikiem cywilnym Policji, ani Straży Granicznej lub emerytem albo rencistą jednej z wymienionych formacji lub Twojej formacji nie ma na powyższej liście, niestety oznacza to, że nie możesz dołączyć do Programu Członkostwa Służb Porządku Prawnego w Śląskiej Grupie Wojewódzkiej IPA.

WYPEŁNIJ WNIOSEK
ZAŁÓŻ KONTO

Błędne dane, braki formalne lub niedopełnienie procedury mogą wydłużyć lub uniemożliwić proces rejestracji.


Wnioski nie spełniające wymogów regulaminu będą odrzucane!


Prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją.NIEZBĘDNE DLA WYPEŁNIENIA WNIOSKU:
 • zdjęcie w postaci elektronicznej - plik JPG, TIF, BMP
 • elektroniczna kopia legitymacji lub zaświadczenia o zatrudnieniu - plik PDF, JPG, TIF


OPIS PROCEDURY ELEKTRONICZNEJ REJESTRACJI DLA SŁUŻB MUNDUROWYCH

Poniżej prezentujemy krok po kroku instrukcję złożenia wniosku o uczestnictwo członkostwo w Programie Członkostwa Służb Porządku Prawnego w Śląskiej Grupie Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji - Sekcja Polska:

 • Wybierz formę płatności za rejestrację i składki rocznej. W przypadku płatności przelewem przygotuj sobie plik z potwierdzeniem, który można załączyć do formularza.
 • Podaj swoje dane osobowe i kontaktowe. Pola oznaczone gwiazdką są niezbędne dla wygenerowania deklaracji i złożenia wniosku.
 • Dołącz plik z dokumentem potwierdzającym przynależność lub pracę w danej formacji
 • Dołącz plik ze zdjęciem, niezbędny dla wykonania karty IPA
 • Po poprawnym wypełnieniu wszystkich pól naciśnij przycisk WYŚLIJ, co pozwoli na rejestrację Twojego wniosku i założenie konta.
 • Sprawdź pocztę e-mail, gdzie na adres podany podczas rejestracji nasz system wysłał DWIE wiadomości:
  - informującą o założeniu konta w serwisie internetowym Śląskiej Grupy IPA i zawierającą specjalne łącze do aktywowania tego konta,
  - potwierdzającą rejestrację wniosku oraz z łączem do wniesienia opłaty.
 • Po kliknięciu w łącze do aktywacji konta, zaloguj się do niego używając nazwy konta i hasła podanego podczas rejestracji.
 • Jeżeli wybrana została opcja płatności elektronicznych to kolejnym etapem jest dokonanie opłaty wpisowego, a następnie opłaty składki rocznej. W tym celu, po zalogowaniu się do konta kliknij w opcję OPŁATA WPISOWEGO i opłać ją za pośrednictwem system PayU, który pozwala na dokonanie szybkich i bezpiecznych płatności z konta bankowego lub karty kredytowej.
  W chwili kiedy nasz system odnotuje twoją płatność odblokuje możliwość opłacenia rocznej składki - procedura jest analogiczna do opłacenia wpisowego.

Po prawidłowym złożeniu wniosku i opłaceniu członkostwa, rozpatrzymy Twoją aplikację, a po pozytywnej weryfikacji prześlemy kartę IPA, stanowiącą potwierdzenie uczestnictwa w Programie Członkostwa Służb Porządku Prawnego w Śląskiej Grupie Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji - Sekcja Polska.


Karta IPA Śląskiej Grupy Wojewódzkiej wysyłana jest listem poleconym na adres wskazany we wniosku. Karta wysyłana jest w terminie 30 dni od daty poprawnej rejestracji w Programie.

next
prev