IPA mobile®

 

IPA mobile® jest autorskim projektem Śląskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji - Sekcja Polska realizowanym we współpracy z firmą POLKOMTEL Sp. z o.o.

Sieć IPA mobile® funkcjonuje w ramach oferty telefonii komórkowej firmy Polkomtel S.A. Została stworzona i dopasowana do potrzeb członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA oraz funkcjonariuszy porządku prawnego zrzeszonych lub sympatyzujących z naszym stowarzyszeniem.

Sieć powstała w 2006 roku w obrębie Śląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA, gdzie należy do niej blisko 2.000 abonentów. W chwili obecnej swoim zasięgiem obejmuje cały kraj. Dzięki ofercie wszyscy jej posiadacze, mogą praktycznie za darmo komunikować się za pośrednictwem telefonów komórkowych ze swoimi rodzinami, przyjaciółmi i znajomymi w całym kraju.

Uczestnictwo w projekcie to również szybszy dostęp do informacji o wydarzeniach i planowanych imprezach naszego stowarzyszenia. To możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu organizacji, integracji z przyjaciółmi i znajomymi. Dla Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji to jeszcze większa okazja szerzenia szczytnej idei przyświecającej naszej organizacji: Servo Per Amikeco.

OPŁATY

Podpisanie nowej umowy lub przedłużenie istniejącej wiąże każdorazowo wiąże się z jednorazową opłatą członkowską w programie. Wysokość tej opłaty ustalana jest przez Śląską Grupę Wojewódzką IPA i związana jest z obsługą i zabezpieczeniem każdego z kont MSISDN.

podstawowa wysokość opłaty: 20
specjalny obniżona opłata: 10

Obniżona opłata przysługuje członkom lub uczestnikom programów członkowskich Śląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA oraz uczestnikom przedłużającym umowy w ramach programu IPA mobile®

Cron Job Starts