ZASADY UŻYCIA

  1. Przed dodaniem nowego artykułu Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z aktualnymi informacjami dotyczącymi prawidłowego sposobu dodawania newsów, dostępnymi w dziale "Pytania i odpowiedzi" oraz w dziale „Baza Wiedzy”.
  2. Korzystanie z Serwisu odbywa się z poszanowaniem wolności słowa, o ile nie narusza to postanowień Regulaminu, Zasad Porządkowych oraz przepisów obowiązującego prawa.
  3. W granicach dozwolonych przepisami prawa Serwis może być wykorzystywany przez Użytkowników do zamieszczania recenzji, opisów, wiadomości, newsów i komentarzy oraz do prowadzenia dyskusji dotyczących plików tekstowych oraz multimedialnych jak również programów komputerowych.
  4. Newsy (posty) publikowane przez Użytkowników nieposiadających szczególnej rangi, trafiają do poczekalni, w której mogą zostać sprawdzone przez Moderatora pod względem ich wyglądu, estetyczności oraz parametrów technicznych i w razie zaistnienia takiej potrzeby mogą zostać poprawione, edytowane lub usunięte.
  5. Organizacja, Administratorzy i Moderatorzy nie sprawdzają Publikacji Użytkowników (jak również linków w nich zawartych), pod kątem ich wartości merytorycznej oraz ich zgodności z postanowieniami Regulaminu, Zasad Porządkowych oraz przepisami obowiązującego prawa.
  6. Zabronione jest nienaturalne używanie WIELKICH LITER oraz wielokrotnych znaków interpunkcyjnych w celu wyróżnienia Publikacji. Posty takie mogą zostać poprawione lub usunięte przez Administrację lub Moderatorów
  7. Użytkownik zobowiązany jest czuwać nad estetycznością oraz poprawnością gramatyczną i ortograficzną jego Publikacji. Publikowane wypowiedzi nie powinny być za długie i zawsze powinny pozostawać w zgodzie z tematem wątku, w którym zostały zamieszczone lub do którego się odnoszą.
  8. Zabronione jest publikowanie jakichkolwiek treści o charakterze erotycznym.
  9. Przed dodaniem komentarza do Publikacji, Użytkownik ma obowiązek zapoznać się treścią całej Publikacji oraz z treścią wszystkich dodanych już komentarzy.
  10. W newsach nie można wyłączać możliwości komentowania oraz głosowania, takie prawo mają tylko Administratorzy i osoby, które dostaną taką zgodę od Administracji.