POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka ochrony prywatności jest bardzo istotnym elementem działalności Serwisu administrowanego przez Śląską Grupę Wojewódzką Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji - Sekcja Polska. Gromadząc dane w związku z funkcjonowaniem Serwisu, Organizacja dokłada wszelkich starań, aby Użytkownicy zrozumieli zasady i warunki związane z gromadzeniem oraz wykorzystywaniem informacji. Niniejsze zasady polityki ochrony prywatności informują o rodzaju zbieranych przez Organizację informacji, sposobów ich przetwarzania i modyfikowania. Działania mające na celu ochronę prywatności odnoszą się do wszystkich stron internetowych, które są zarządzane bezpośrednio przez Organizację, a w szczególności do Serwisu dostępnego pod adresem ipa-katowice.org.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka ochrony prywatności jest bardzo istotnym elementem działalności Serwisu administrowanego przez Śląską Grupę Wojewódzką Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji - Sekcja Polska. Gromadząc dane w związku z funkcjonowaniem Serwisu, Organizacja dokłada wszelkich starań, aby Użytkownicy zrozumieli zasady i warunki związane z gromadzeniem oraz wykorzystywaniem informacji. Niniejsze zasady polityki ochrony prywatności informują o rodzaju zbieranych przez Organizację informacji, sposobów ich przetwarzania i modyfikowania. Działania mające na celu ochronę prywatności odnoszą się do wszystkich stron internetowych, które są zarządzane bezpośrednio przez Organizację, a w szczególności do Serwisu dostępnego pod adresem ipa-katowice.org.

I. ROZWIĄZANIA DLA POLITYKI PRYWATNOŚCI

 1. Ograniczenie ilości zbieranych danych osobowych i ich ochrona.
 2. System rejestracji użytkowników.
 3. Ochrona przed niepożądanymi treściami, spamem i reklamą.
 4. Prawo każdego do wglądu w swoje dane osobowe, ich poprawiania i usuwania.

Dostęp do możliwości i usług na stronach Śląskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji - Sekcja Polska jest zróżnicowany. Możesz być tylko odwiedzającym nas gościem, a także Zarejestrowanym Użytkownikiem. Jeśli chcesz tylko przeglądać opublikowane tutaj ogólnie dostępne materiały - możesz pozostawać anonimowym gościem. Istnieją jednak obszary i usługi, z których korzystać mogą tylko Zarejestrowani Użytkownicy. Ograniczenie dostępu do tych obszarów służy ochronie prywatności, podyktowane jest względami bezpieczeństwa Serwisu, a także dążeniem do zagwarantowania odpowiedzialności użytkowników za ich aktywność na stronach Śląskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji - Sekcja Polska.

II. DANE OSOBOWE ZAREJESTROWANYCH UŻYTKOWNIKÓW

Informacje osobiste o Użytkownikach są gromadzone i przetwarzane na stronach Śląskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji - Sekcja Polska wyłącznie do użytku Organizacji oraz są chronione przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Z zasady Organizacja nie udostępnia nikomu, ani tym bardziej nie sprzedaje zgromadzonych danych osobowych.

Przekazanie tych informacji osobom trzecim może się zdarzyć wyjątkowo i tylko w przypadkach oraz pod warunkami określonymi poniżej:

 1. jeżeli wymagają tego przepisy obowiązującego prawa - gdy udostępnienia zażąda uprawniony organ państwa w związku z naruszeniem przez użytkownika prawa państwowego lub międzynarodowego, pod warunkiem, że naruszenie to nastąpiło za pośrednictwem stron Organizacji;
 2. informacje zostały ujawnione przez samego Użytkownika w sposób świadomy. Wszelkie pola w formularzach Serwisu, które będą ujawniane, są opisane, jako pola publiczne, aby każdy Użytkownik miał tą świadomość.

Do momentu zarejestrowania się i zalogowania każdy, kto odwiedza Serwis Śląskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji - Sekcja Polska, pozostaje anonimowy. Jego wizyta pozostawia jedynie ślad w dziennikach systemowych (tzw. logach). Zawierają one między innymi daty połączeń i identyfikatory komputerów wywołujących strony. Informacje te są wykorzystywane jedynie do celów statystycznych, technicznych i zabezpieczenia przed włamaniami.

III. RODZAJ GROMADZONYCH INFORMACJI I SPOSÓB ICH WYKORZYSTANIA

 1. Nie gromadzimy możliwych do identyfikacji informacji osobistych, które przekazują nam użytkownicy naszych stron, np. w celu uzyskania informacji za pośrednictwem naszych serwisów internetowych. Z wyłączeniem informacji świadomie przekazanych przez Użytkowników podczas rejestracji lub zamówienia usług subskrypcji informacji Śląskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji - Sekcja Polska Organizacja gromadzi wyłącznie te informacje, które są niezbędne dla funkcjonowania aplikacji Serwisu.
 2. Informacje, które gromadzimy wykorzystujemy wyłącznie w jednym celu: zapewnienie pełnej funkcjonalności naszych aplikacji.

IV. CIASTECZKA

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu: Śląska Grupa Wojewódzka Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji – Sekcja Polska z siedzibą w Katowicach przy ul. Józefa Lompy 19, 40-038 Katowice, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000026054, REGON: 276699575, NIP: 954-23-13-562.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. Dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. Utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „Niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. Pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „Wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „Funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem:

V. OCHRONA PRZED NIEPOŻĄDANYMI TREŚCIAMI, SPAMEM I REKLAMĄ

Organizacja nie prezentuje treści o charakterze reklamowym związanych z działaniami komercyjnymi, o ile nie wiąże się to ze wsparciem naszego stowarzyszenia przez partnera rynku biznesowego. Organizacja nie przesyła Zarejestrowanym Użytkownikom żadnych niepożądanych, niezapowiedzianych, informacji czy materiałów, ani też tzw. "nieoczekiwanych wiadomości". Jedynymi informacjami, które Użytkownik może otrzymać w związku ze swoją aktywnością w Serwisie są:

 1. Powiadomienie o rejestracji;
 2. Biuletyn: IPA newsletter - jeżeli został subskrybowany przez Użytkownika;
 3. Podziękowania za przesłane komentarze do opublikowanych w witrynie materiałów; informacje te są generowane przez system automatycznie po to, aby powiadomić użytkownika, że jego przesyłka dotarła do redakcji witryny;
 4. Powiadomienie o nowym poście na blogu lub forum;
 5. Powiadomienie o nowej wiadomości prywatnej;

W każdej chwili każdy Użytkownik ma prawo zrezygnować z otrzymywania biuletynu oraz innych informacji z Serwisu Śląskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji - Sekcja Polska.

VI. ZASTRZEŻENIA - BEZ TRWAŁEJ GWARANCJI

 1. Choć Organizacja dokłada wszelkich starań, aby spełnić standardy określone w tej Polityce prywatności i zaufania, ma świadomość, że nie istnieją w 100% bezpieczne systemy informatyczne. Rzetelność wobec Użytkowników Serwisu wymaga, więc, by podkreślić, że mogą wystąpić zdarzenia lub inne czynniki poza kontrolą Organizacji, których skutkiem będzie ujawnienie gromadzonych danych. Jeśli zdarzyłaby się taka zawiniona przez Organizację sytuacja, Śląska Grupa Wojewódzka Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji - Sekcja Polska jest gotowa ponieść konsekwencje w granicach i na zasadach przewidzianych przez prawo polskie.
 2. Organizacja podkreśla wszakże wyraźnie, że tylko dane osobowe podane podczas rejestracji w witrynie są w pełni chronione i nieujawniane publicznie na żadnej stronie Serwisu, z wyłączeniem danych oznaczonych, jako publiczne.
 3. Inaczej wygląda sprawa danych osobowych podawanych przez Użytkownika przy okazji przesyłania na strony Śląskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji - Sekcja Polska informacji, artykułów, wpisów, postów na forum i innych. Dane te są jawne i dostępne dla wszystkich odwiedzających te strony witryny, na których zostały umieszczone. Organizacja nie mamy możliwości uchronienia Użytkownika przed innymi osobami czy firmami, które te dane wykorzystają. Dlatego nie podlegają one w pełni Polityce prywatności tego Serwisu.

VII. ZMIANY W POLITYCE OCHRONY PRYWATNOŚCI

 1. Organizacja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności bez obowiązku powiadamiania o tym Użytkownika. Zmiany w Polityce prywatności mogą jednak nastąpić tylko po to, aby zapewnić maksymalnie możliwą poufność wszystkich danych osobowych i adresowych naszych Gości. Ten dokument zawsze zawiera aktualną Politykę Prywatności.
 2. Zarówno wydawcę stron Śląskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji - Sekcja Polska, jak i każdego Użytkownika obowiązuje zawsze aktualna Polityka prywatności i Regulamin.
 3. W przypadku wszelkich wątpliwości, pytań i sugestii dotyczących Polityki prywatności Organizacja jest dyspozycji Użytkowników Serwisu za pośrednictwem udostępnionego formularza kontaktowego.