PRAWA AUTORSKIE

 1. Technologia i oprogramowanie użyte do stworzenia niektórych części Serwisu są własnością Śląskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji - Sekcja Polska. W pozostałym zakresie stanowią własność innych podmiotów.
 2. Nazwy handlowe, nazwy towarów lub inne oznaczenia indywidualizujące, w tym graficzne, umieszczone w Serwisie Śląskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji - Sekcja Polska, stanowiące chronione znaki towarowe, podlegają ochronie prawnej, w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (t.j.: Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 ze zm.), a jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą uprawnionych.
 3. NIE ZEZWALA SIĘ na kopiowanie lub zmienianie HTML lub innego kodu, które Organizacja tworzy do generowania stron. Są one objęte prawami autorskimi Śląskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji - Sekcja Polska i innych podmiotów

PRAWA AUTORSKIE

 1. Technologia i oprogramowanie użyte do stworzenia niektórych części Serwisu są własnością Śląskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji - Sekcja Polska. W pozostałym zakresie stanowią własność innych podmiotów.
 2. Nazwy handlowe, nazwy towarów lub inne oznaczenia indywidualizujące, w tym graficzne, umieszczone w Serwisie Śląskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji - Sekcja Polska, stanowiące chronione znaki towarowe, podlegają ochronie prawnej, w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (t.j.: Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 ze zm.), a jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą uprawnionych.
 3. NIE ZEZWALA SIĘ na kopiowanie lub zmienianie HTML lub innego kodu, które Organizacja tworzy do generowania stron. Są one objęte prawami autorskimi Śląskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji - Sekcja Polska i innych podmiotów

JEŚLI UWAŻASZ, ŻE TWOJE PRAWA ZOSTAŁY NARUSZONE.

Jeśli uważasz, że Twoje prawa własności intelektualnej zostały naruszone przez Śląską Grupę Wojewódzką Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji - Sekcja Polska lub stronę trzecią, która zamieściła materiały w Serwisie, niezbędne jest podanie następujących informacji do Śląskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji - Sekcja Polska:

 1. Opis chronionego prawem autorskim lub innym prawem dot. własności intelektualnej dzieła, które Twoim zdaniem zostało wykorzystane bez zezwolenia;
 2. Opis, w którym miejscu na stronie znajdują się materiały, które uważasz za nieprawnie użytkowane;
 3. Twój adres, numer telefonu oraz adres e-mail, pod którym Śląska Grupa Wojewódzka Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji - Sekcja Polska może skontaktować się z Tobą, lub adres e-mail, pod którym strona naruszająca prawo, a nie będąca Śląską Grupą Wojewódzka Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji - Sekcja Polska, może się z Tobą skontaktować;
 4. Oświadczenie stwierdzające wykorzystanie dzieła bez zezwolenia właściciela wynikającego z praw autorskich lub innego prawa własności intelektualnej lub obowiązującego prawa;
 5. Oświadczenie, że posiadasz prawa autorskie lub inne prawo własności intelektualnej lub jesteś upoważnioną osobą do reprezentowania ich właściciela;
 6. Podpis

Często trudno jest ustalić, czy prawo do własności intelektualnej zostało naruszone. Prosimy o podanie dodatkowych informacji, zanim rozpoczniemy usuwanie wszelkich materiałów, wobec których wystąpiło naruszenie. Możemy przekazać Twój adres e-mail stronie naruszającej, aby skontaktowała się ona z Tobą w sprawie zarzutów. Jeśli okaże się, że jesteś właścicielem praw autorskich, zastrzegamy sobie prawo usunięcia zawartości należącej do Ciebie łącznie z tą, która oczekuje na wyjaśnienie sprawy.

Jeśli uważasz, że materiały, do których posiadasz prawa autorskie są wykorzystywane na tej stronie, napisz do nas za pośrednictwem udostępnionego formularza kontaktowego.

Cron Job Starts