spiz

marat

mokate

plus

voigt

rosomak

profi-auto

euro-kas

toyota

amt

partner-security

silesia-bl

umami

Partnerzy Śląskiej Grupy IPA

Zaufanie i najlepsza opinia daje nam możliwość współpracy z wieloma liczącymi się na rynku podmiotami gospodarczymi, biznesowymi, jak również z innych dziedzin życia. W ramach tego rodzaju partnerstwa nasza organizacja od lat współpracuje z takimi firmami jak: Polkomtel Sp. z o.o., Grupa Marat, Voigt, Rosomak S.A. i wieloma innymi.

Podmioty te, znane ze swojego społecznego zaangażowania i wsparcia na rzecz lokalnych społeczności, wspierają naszą działalność edukacyjną i społeczną.

W ramach licznych porozumień Śląska Grupa Wojewódzka IPA związana jest z placówkami edukacyjnymi, zarówno państwowymi szczebla średniego, jak i wyższego oraz uczelniami prywatnymi, jak choćby Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z Poznania. Współpraca w zakresie edukacyjnym dotyczy również wielu instytucji pozarządowych, związków, czy stowarzyszeń o charakterze szkoleniowym. Pozwala to naszym członkom na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, ale również nasz aktywny udział w wielu szkoleniach, seminariach i konferencjach.

Cron Job Starts