IPA mobile®

IPA MOBILE® - WYJĄTKOWA OFERTA TELEFONII KOMÓRKOWEJ
DLA CZŁONKÓW IPA I FUNKCJONARIUSZY SŁUŻB PORZĄDKU PRAWNEGO

 

IPA mobile® jest autorskim projektem Śląskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji - Sekcja Polska realizowanym we współpracy z firmą POLKOMTEL Sp. z o.o.

Sieć IPA mobile® funkcjonuje w ramach oferty telefonii komórkowej firmy Polkomtel S.A. Została stworzona i dopasowana do potrzeb członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA oraz funkcjonariuszy porządku prawnego zrzeszonych lub sympatyzujących z naszym stowarzyszeniem.

Sieć powstała w 2006 roku w obrębie Śląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA, gdzie należy do niej blisko 2.000 abonentów. W chwili obecnej swoim zasięgiem obejmuje cały kraj. Dzięki ofercie wszyscy jej posiadacze, mogą praktycznie za darmo komunikować się za pośrednictwem telefonów komórkowych ze swoimi rodzinami, przyjaciółmi i znajomymi w całym kraju.

Uczestnictwo w projekcie to również szybszy dostęp do informacji o wydarzeniach i planowanych imprezach naszego stowarzyszenia. To możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu organizacji, integracji z przyjaciółmi i znajomymi. Dla Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji to jeszcze większa okazja szerzenia szczytnej idei przyświecającej naszej organizacji: Servo Per Amikeco.

OPŁATY

Podpisanie nowej umowy lub przedłużenie istniejącej wiąże każdorazowo wiąże się z jednorazową opłatą członkowską w programie. Wysokość tej opłaty ustalana jest przez Śląską Grupę Wojewódzką IPA i związana jest z obsługą i zabezpieczeniem każdego z kont MSISDN.

podstawowa wysokość opłaty: 20
specjalny obniżona opłata: 10

Obniżona opłata przysługuje członkom lub uczestnikom programów członkowskich Śląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA oraz uczestnikom przedłużającym umowy w ramach programu IPA mobile®

Formularze kontaktowe i zleceń sieci IPA mobile®

 1. Pytanie
 2. Zamówienie
 3. Zmiana parametrów
 4. Cesja
 5. Reklamacja
 6. Wypowiedzenie umowy
Imię lub pseudonim jest obowiązkowe
Nazwisko zamawiającego jest obowiązkowe
Nieprawidłowy numer
Prawidłowy adres email jest obowiązkowy

Pole jest obowiązkowe


Nieprawidłowe dane

Korzystając z aktywnego formularza możesz w prosty i szybki sposób złożyć zamówienie.

Do wypełnienia wszystkich niezbędnych pól wystarczy:

 • wybranie właściwej oferty, wysokości abonamentu i telefonu lub sprzętu w ofertach internetu,
 • przygotowanie danych z dowodu osobistego.

Formularz składa się z kilku kroków w których musisz podać:

 • dane osobowe,
 • dane do kontaktu,
 • informacje o statusie zawodowym,
 • konfigurację wybranej oferty.

Po wysłaniu zamówienia otrzymasz potwierdzenie jego rejestracji. Następnie skontaktuje się z Tobą przedstawiciel handlowy, który ustali szczegóły finalizacji zamówienia.

Za pośrednictwem formularza zmiany parametrów konta można zlecić dokonanie zmian w usługach lub danych użytkownika telefonu. Zlecenie zmiany parametrów przetwarzane jest przez obsługę sieci IPA mobile® i wprowadzane do systemu operatora. Czas realizacji zlecenia może wynosić do 48 godzin.


Alternatywnym i najszybszym sposobem na dokonywanie zmian na własnym koncie jest skorzystanie z platformy Plus online, gdzie każdy z użytkowników bezpłatnie może zarządzać wszystkimi usługami i danymi w ramach konta abonenckiego. Zlecenia realizowane są w czasie rzeczywistym.


Zmiany niektórych usług i parametrów konta zaczynają funkcjonować dopiero wraz z nowym okresem rozliczeniowym konta.

Formularz umożliwia dokonanie cesji umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych ze Śląskiej Grupy Wojewódzkiej na osobę indywidualną lub firmę.

Procedura cesji wymaga następujących danych:

 • dane Cedenta umowy - osoby wpisanej do aktualnej umowy,
 • pełne dane Cesjonariusza - osoby, na którą przepisana zostanie umowa.

Niezbędne dane dla osób fizycznych:

 • imię i nazwisko,
 • dane z dowodu osobistego,
 • imiona rodziców,
 • dokładny adres zameldowania,
 • dane miejsca pracy z telefonem kontaktowym lub informacja o emeryturze / rencie,

W przypadku firm i działalności gospodarczej:

 • pełna nazwa firmy,
 • numer NIP,
 • numer REGON.

DOKONAJ
CESJI UMOWY


W wyniku cesji nowy użytkownik numeru traci dotychczasowe warunki promocyjne. Nowa umowa zostaje stworzona w oparciu możliwie zbliżoną ofertę dla klienta detalicznego.


Regulaminowy okres realizacji cesji wynosi 30 dni. Dokładamy jednak wszelkich starań by maksymalnie skrócić czas oczekiwania.

Reklamacje związane z ofertą sieci IPA mobile® i działaniem poszczególnych usług dostępnych w ramach umowy można zgłaszać za pośrednictwem formularza reklamacyjnego.

Reklamacje można zgłaszać również za pośrednictwem oficjalnych kanałów operatora Plus. Należy przyjąć, że ze względu na specyfikę specjalnej oferty dla IPA, pracownicy BOK firmy Plus mogą nie być w stanie szybko rozwiązać danej kwestii - specyficznej dla oferowanych w ramach sieci IPA mobile® usług. Prosimy wziąć to pod uwagę decydując się na składanie zgłoszeń reklamacyjnych poza naszą Obsługą sieci IPA mobile®.

Jeżeli nie chcesz już korzystać ze specjalnej oferty w ramach sieci IPA mobile® możesz wypowiedzieć umowę korzystając ze specjalnego formularza zgłoszeniowego.


By przenieść numer do innej sieci GSM należy skorzystać z formularza CESJI. Wypowiedzenie umowy jest równoznaczne z utratą numeru telefonicznego.


W przypadku wypowiedzenia umowy przed upływem obowiązkowego okresu karencyjnego określonego w umowie, należy liczyć się z naliczeniem kar umownych.


Również jeśli zmiana warunków umowy (w tym regulaminów i cennika) wynika ze zmiany w powszechnie obowiązującym prawie, w tym również usunięcia niedozwolonych postanowień umownych to użytkownik nie może wypowiedzieć umowy bez dodatkowej opłaty.

next
prev
Cron Job Starts