IPA Family

IPA FAMILY - PROGRAM WSPARCIA RODZIN I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

 

Dynamiczny rozwój i aktywność społeczna naszego stowarzyszenia nie byłyby możliwe bez ogromnego wsparcia ze strony rodzin i przyjaciół członków naszej organizacji oraz zaufania pokładanego w naszej grupie przez lokalne społeczności. Pragnąc uhonorować to zaangażowanie i jeszcze bardziej zintegrować naszą wspólnotę. Zarząd Śląskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji - Sekcja Polska, uchwałą nr 5 z dnia 10 kwietnia 2011 roku, utworzył program o nazwie IPA Family.

Program skierowany jest dla rodzin członków, członków zasłużonych oraz sympatyków organizacji, chcących aktywnie uczestniczyć w prospołecznych i edukacyjnych projektach organizacji z zakresu rozwoju lokalnych społeczności, bezpieczeństwa publicznego oraz zdrowia i upowszechniania kultury fizycznej sportu i turystyki.

Każdy z uczestników Programu otrzymuje spersonalizowaną kartę ważną przez okres jednego roku.
WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU

Każdy członek Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji lub uczestnik Programu Członkostwa Służb Porządku Prawnego w Śląskiej Grupie IPA może zgłosić do programu maksymalnie 5 osób.

Zgłoszenie do Programu IPA Family następuje poprzez wypełnienie specjalnego formularza dostępnego wyłącznie dla członków posiadających AKTYWNE Indywidualne Konto Członkowskie w naszym serwisie internetowym. Dla rozpatrzenia wniosku niezbędne jest dokonanie opłaty rocznej składki.

Inna forma zgłoszenia, poza elektronicznym formularzem, nie jest rozpatrywana.

OPŁATY

Wysokość opłaty za uczestnictwo w programie wynosi:

jednorazowa opłata wpisowego: BRAK
roczna składka członkowska: 30

REGULAMIN PROGRAMU

Regulamin Programu IPA Family
Śląskiej Grupy Wojewódzkiej
Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji - Sekcja Polska.