NIE MASZ CZŁONKOSTWA?

DOŁĄCZ DO SPOŁECZNOŚCI ŚLĄSKIEJ GRUPY IPA

WYPEŁNIJ WNIOSEK!


Elektroniczny system rejestracji!

JESTEŚ JUŻ CZŁONKIEM ŚLĄSKIEJ GRUPY

ZAŁÓŻ KONTO W SERWISIE!

SKORZYSTAJ Z DODATKOWYCH MOŻLIWOŚCI


Nowe konto w systemie!

Program Członkostwa Służb Porządku Prawnego

Specjalny program członkostwa
w Śląskiej Grupie Wojewódzkiej IPA

 

Realizując Uchwałę Zarządu Śląskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji - Sekcja Polska nr 44 z dnia 17 października 2009 r. uruchomiony został Program Członkostwa Służb Porządku Prawnego w Śląskiej Grupie Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji - Sekcja Polska.

Ideą przyświecająca Śląskiej Grupie IPA, przy tworzeniu tego programu, było nadanie równych praw członkowskich w Śląskiej Społeczności IPA pracownikom i funkcjonariuszom, tych formacji, których nie obejmują zapisy statutu Sekcji Polskiej IPA. Choć przez lata nie przeszkadzało to w zacieśnianiu więzów solidarności i przyjaźni w kontaktach w ramach stowarzyszenia, to jednak formalna przynależność do struktur Śląskiej Grupy IPA, była oczekiwana przez wielu naszych przyjaciół.

Program ma charakter ogólnopolski. Oznacza to, że mogą przystąpić do niego funkcjonariusze i pracownicy cywilni Policji i Straży Granicznej, niezależnie od miejsca zamieszkania, czy służby.Prezes Śląskiej Grupy IPA

W chwili obecnej członkami programu mogą zostać funkcjonariusze następujących służb:

 • Pracownicy cywilni Policji i Straży Granicznej,
 • Służba Więzienna,
 • Służba Celna,
 • Inspekcja Transportu Drogowego,
 • Straż Miejska i Gminna,
 • Straż Ochrony Kolei,
 • Służba Ochrony Państwa,
 • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • Państwowa Straż Pożarna,
 • Żandarmeria Wojskowa,
 • Żołnierze Wojska Polskiego,
 • Ratownicy GOPR.
Każdy z uczestników Programu po opłaceniu rocznej składki otrzymuje kartę identyfikacyjną ze zdjęciem i indywidualnym numerem, ważną 1 rok.

Dodatkowo, jak każdy członek Śląskiej Grupy IPA otrzymuje:

 • naklejka na szybę samochodu, identyfikująca członka Śląskiej Grupy IPA,
 • możliwość uczestnictwa w programach i projektach przeznaczonych dla członków Śląskiej Grupy IPA,
 • specjalne warunki w programach, realizowanych przez grupę, na rzecz członków stowarzyszenia,
 • elektroniczny system rejestracji i obsługi członkostwa.

REGULAMIN PROGRAMU

Regulamin Programu Członkostwa Służb Porządku Prawnego
w Śląskiej Grupie Wojewódzkiej
Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji - Sekcja Polska.

Odnowienie / przedłużenie członkowstwa

Jeżeli Twoje członkostwo utraciło ważność i chcesz je odnowić lub dobiega końca i chcesz przedłużyć. Załóż indywidualne konto członka Śląskiej Grupy Wojewódzkiej! Wystarczy skorzystać z prostego i szybkiego formularza dostępnego w zakładce NOWE KONTO W SYSTEMIE!Skarbnik Śląskiej Grupy IPA
Cron Job Starts