NIE MASZ CZŁONKOSTWA?

DOŁĄCZ DO SPOŁECZNOŚCI ŚLĄSKIEJ GRUPY IPA

WYPEŁNIJ WNIOSEK!


Elektroniczny system rejestracji!

JESTEŚ JUŻ CZŁONKIEM ŚLĄSKIEJ GRUPY

ZAŁÓŻ KONTO W SERWISIE!

SKORZYSTAJ Z DODATKOWYCH MOŻLIWOŚCI


Nowe konto w systemie!

Śląska Społeczność IPA

Od wielu lat Śląska Grupa Wojewódzka Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji - Sekcja Polska przewodzi w dynamice rozwoju stowarzyszenia, aktywności członków i różnorodności podejmowanych inicjatyw i realizowanych programów. Chcąc zapewnić jak najszersze uczestnictwo w społecznej działalności w imię hasła Służyć Poprzez Przyjaźń, realizujemy programy integrujące funkcjonariuszy i pracowników służb porządku prawnego ich rodziny i przyjaciół. Zacieśniamy wzajemne koleżeńskie kontakty w ramach struktur IPA, ale i funkcjonującej wokół nich Śląskiej Społeczności IPA.

 

CZŁONKOSTWO W MIĘDZYNARODOWYM STOWARZYSZENIU POLICJI

Członkami IPA – Sekcja Polska mogą być tylko osoby pełniące służbę w:

 • Policji
 • Straży Granicznej
 • emeryci i renciści wymienionych formacji.

Członkostwo Stowarzyszenia jest dobrowolne, a każdy członek jest zobowiązany aktywnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych IPA. W Stowarzyszeniu na dzisiaj występują następujące rodzaje członkostwa: zwyczajne i asocjacyjne. Członkowie zwyczajni IPA mają prawo: wybierać i być wybieranymi do władz, uczestniczyć w pracach organizacji; zgłaszać wnioski i propozycje dotyczące działalności Stowarzyszenia. Każda osoba opłacająca składkę członkowską, otrzymuje legitymacje członkowską według jednego ściśle określonych wzorów.

W 2014 roku wprowadzony został nowy wzór legitymacji członkowskiej w postaci jednorocznej papierowej karty IPA. Podobne legitymacje używane są w sekcjach narodowych takich krajów jak: Niemcy, Austria, Szwajcaria, Wielka Brytania, USA, Holandia, Rosja, Finlandia, Luksemburg, Irlandia, Sri Lanka, Mozambik, Japonia, Gabon, Brazylia, Kenia i wielu innych. Nowe karty niezależnie od decyzji, czy zawierają zdjęcie, czy nie są wprowadzane na całym świecie.

ZALETY CZŁONKOSTWA W ŚLĄSKIEJ GRUPIE IPA

Zgodnie z zapisami Statutu Krajowego przynależność do określonej grupy wojewódzkiej związana jest nie z miejscem zamieszkania, ale grupą, w której opłaciło się roczne członkostwo. Oznacza to, że członkiem naszej grupy może być funkcjonariusz z dowolnej części kraju. Jest to o tyle istotne, że jako jedyna grupa wojewódzka oferujemy dodatkowe korzyści wynikające z przynależności do Śląskiej Grupy Wojewódzkiej.

Na co liczyć może członek Śląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA:

 • naklejka na szybę samochodu, identyfikująca członka Śląskiej Grupy IPA,
 • możliwość uczestnictwa w programach i projektach przeznaczonych dla członków Śląskiej Grupy IPA,
 • specjalne warunki w programach, realizowanych przez grupę, na rzecz członków stowarzyszenia,
 • elektroniczny system rejestracji i obsługi członkostwa,
 • okolicznościowy gadżet Śląskiej Grupy (jeżeli w danym rou jest przewidziany).
OPŁATY

Przystąpienie do stowarzyszenia wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty wpisowej oraz składki rocznej. W Śląskiej Grupie Wojewódzkiej IPA wysokość tych opłat wynosi:

jednorazowa opłata wpisowego: 20
roczna składka członkowska: 80

 

PROGRAM SŁUŻB MUNDUROWYCH

łączymy ponad podziałami

Specyfika służb porządku prawnego w Polsce sprawia, że zadania na rzecz bezpieczeństwa publicznego realizuje zdecydowanie więcej służb aniżeli znajdujące się w Statucie Sekcji Polskiej IPA Policja i Straż Graniczna. Mając świadomość, że tak zdefiniowane podziały uniemożliwiające członkostwo w IPA dla innych funkcjonariuszy są sprzeczne z ideami, którymi od ponad 60 lat kierują się członkowie IPA. W 2009 roku Śląska Grupa Wojewódzka uruchomiła specjalny program członkostwa dla funkcjonariuszy służb mundurowych i pracowników cywilnych Policji i Straży Granicznej.

Głównym celem tego programu jest umożliwienie, na równych warunkach z członkami statutowymi, uczestnictwa w życiu Śląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA, osobom związanym z takimi służbami jak:

 • Pracownicy cywilni Policji i Straży Granicznej,
 • Służba Więzienna,
 • Służba Celna,
 • Inspekcja Transportu Drogowego,
 • Straż Miejska i Gminna,
 • Straż Ochrony Kolei,
 • Służba Ochrony Państwa,
 • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • Państwowa Straż Pożarna,
 • Żandarmeria Wojskowa,
 • Żołnierze Wojska Polskiego,
 • Ratownicy GOPR.

poznaj więcej szczegółów programu

 

IPA FAMILY

PROGRAM WSPARCIA RODZIN I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

Dynamiczny rozwój i aktywność społeczna naszego stowarzyszenia nie byłyby możliwe bez ogromnego wsparcia ze strony rodzin i przyjaciół członków naszej organizacji oraz zaufania pokładanego w naszej grupie przez lokalne społeczności. Pragnąc uhonorować to zaangażowanie i jeszcze bardziej zintegrować naszą wspólnotę. Zarząd Śląskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji - Sekcja Polska, uchwałą nr 5 z dnia 10 kwietnia 2011 roku, utworzył program o nazwie IPA FAMILY.

zobacz więcej

 

HONOROWE WYRÓŻNIENIE TYTUŁEM:

SYMPATYK ŚLĄSKIEJ GRUPY WOJEWÓDZKIEJ IPA

Zarząd Śląskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA – Sekcja Polska z siedzibą w Katowicach, wprowadził w dniu 20 grudnia 2008 roku, procedurę nadawania Honorowego Tytułu: „Sympatyk Śląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA – Sekcja Polska”.

Tytuł ten może być nadany osobie fizycznej, która swym działaniem na rzecz Śląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA w Katowicach lub poszczególnych regionów Śląskiej Grupy Wojewódzkiej, przyczyniła się wydatnie do rozwoju stowarzyszenia lub przez dłuższy okres udzieliła znaczącej pomocy w wypełnianiu zadań statutowych.

Wyróżnienie przyznawane jest wyłącznie na wniosek Prezydium Zarządu grupy lub Zarządu Regionu IPA, który pragnie uhonorować tytułem osobę, o szczególnym zaangażowaniu i wsparciu społecznej aktywności organizacji. Tytuł każdorazowo nadaje się na okres jednego roku.

Odnowienie / przedłużenie członkowstwa

Jeżeli Twoje członkostwo utraciło ważność i chcesz je odnowić lub dobiega końca i chcesz przedłużyć. Załóż indywidualne konto członka Śląskiej Grupy Wojewódzkiej! Wystarczy skorzystać z prostego i szybkiego formularza dostępnego w zakładce NOWE KONTO W SYSTEMIE!Skarbnik Śląskiej Grupy IPA
Cron Job Starts