Rachunek bankowy

Bank i numer konta

Śląska Grupa Wojewódzka Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji posiada jeden rachunek, na który można wpłacać darowizny i opłaty z tytułu składek członkowskich.

ING Bank Śląski S. A. o/Katowice
91 1050 1214 1000 0022 6456 1537

Cron Job Starts