Klub strzelecki ARMA-IPA

W dniu 12 stycznia 2013 r w siedzibie Klubu Strzeleckiego „ARMA - IPA" w Bielsku-Białej miało miejsce podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Śląską Grupą Wojewódzką IPA a Ligą Obrony Kraju Zarząd Wojewódzki w Katowicach.

Jest to kontynuacja współpracy pomiędzy Regionem IPA Bielsko-Biała, a Klubem Strzeleckim LOK a obecnie Klubem Strzeleckim „ARMA - IPA". Do klubu tego należą zarówno członkowie Regionu IPA Bielsko-Biała jak i osoby stowarzyszone w LOK. Zawodnicy tego klubu mają już na swoim koncie kilka bardzo udanych startów na zawodach, gdzie zajmowali czołowe miejsca.

Uroczyste podpisanie porozumienia było również okazją do wręczenia odznaczeń Ligi Obrony Kraju które zostały nadane na wniosek Zarządu Klubu Strzeleckiego „ARMA - IPA" Bielsko-Biała. Srebrnym medalem zasługi dla LOK zostali udekorowani: Ireneusz oraz Leszek Surowiec. Brązowym medalem zasługi dla LOK zostali udekorowani: Władysław Piznal, Mirosław Kołek, Andrzej Chmiel, Maciej Zimny, Wiesław Mizia, Włodzimierz Kupilas, Agnieszka Kupilas, Łucjan Bojdoł, Jerzy Górniok.

Klub Strzelecki „ARMA - IPA", może się pochwalić bardzo dobrymi wynikami osiąganymi w organizowanych zawodach. Cały czas prowadzone są zajęcia z młodzieżą, która bardzo chętnie podejmuje współzawodnictwo i często wygrywa nawet ze starszymi zawodnikami. Pomimo tego, że siedziba klubu nadal jest w rozbudowie, nasz klub został wyróżniony przez Zarząd Wojewódzki LOK w Katowicach za Najbardziej Aktywny KLUB Strzelecki w 2012 roku.

Zaloguj

Cron Job Starts