Spotkanie wyborcze w Bielsku-Białej

W dniu 20 grudnia 2013 roku w Regionie IPA Bielsko-Biała odbyło się zebranie sprawozdawczo wyborcze.

W takcie tego zebrania dokonano wyboru nowego zarządu, w którym znalazły się osoby:

Mirosław Kołek – Przewodniczący
Andrzej Chmiel – Vice Przewodniczący / Sekretarz
Tadeusz Hańderek – Skarbnik
Marian Padlewski – Członek zarządu/koordynator ds. turystyki
Andrzej Kieczka – Członek zarządu/koordynator ds. strzelectwa sportowego
Jacek Jucha – Członek zarządu
Tomasz Wyroba – Członek zarządu
Dariusz Szydłowski – Członek zarządu
Komisja Rewizyjna
Józef Bednarz - Przewodniczący komisji rewizyjnej
Krzysztof Buława – Członek komisji
Maciej Barcik – Członek komisji

Po części oficjalnej i przedstawieniu zebranym planów na dalszą działalność regionu i przekazaniu wiadomości z ostatnich spotkań Zarządu Śląskiej Grupy Wojewódzkiej i Zarządu Krajowego. Odbyło się spotkanie świąteczno-noworoczne, które trwało do późnych godzin.

tekst: Mirosław Kołek

Zaloguj

Cron Job Starts