Zebranie Sprawozdawcze Regionu IPA Częstochowa

W dniu 5 lutego 2014 r. w sali konferencyjnej KMP w Częstochowie odbyło się zebranie sprawozdawcze Regionu IPA Częstochowa za 2013 r. Zebranie otworzył przewodniczący Regionu Andrzej Ulman, przedstawił porządek zebrania, a następnie sprawozdanie z działalności w 2013 r.

Rozliczenia finansów dokonał skarbnik Jan Konarski, a sprawozdanie komisji rewizyjnej przedstawiła jej przewodnicząca Maria Łokaj. Następnie przewodniczący Regionu przedstawił propozycje spotkań i imprez w 2014 roku, po czym rozpoczęła się dyskusja i przyjęcie od uczestników zebrania wniosków i uwag dotyczących działalności Regionu. Po dyskusji podjęto stosowne uchwały dotyczące omawianych tematów.

Z okazji 15-lecia przynależności do Sekcji Polskiej IPA, Wacław Gabryś otrzymał od Zarządu Regionu pamiątkową deskę z gratulacjami i życzeniami dalszej owocnej współpracy w myśl idei Servo Per Amikeco. Zebranie zamknął przewodniczący Regionu, dziękując za udział i życząc udanych spotkań i imprez w 2014 r.

tekst i zdjęcia: Andrzej Ulman

Zaloguj

Cron Job Starts