Dzień bez przemocy w szkole

Każdy z nas chce bezpieczeństwa dla siebie i swoich bliskich. Często nie mamy na to wpływu, gdyż zagrożenie przeważnie przychodzi z zewnątrz, dlatego tak ważne jest kreowanie świadomości od najmłodszych lat, jak istotne jest życie i zdrowie drugiego człowieka i jak ważny jest szacunek, którym powinniśmy obdarzać siebie nawzajem. Właśnie dlatego Region IPA Zawiercie kładzie tak duży nacisk na propagowanie poprawnych postaw międzyludzkich oraz świadomości odpowiedzialności prawnej wśród dzieci i młodzieży.

W dniu 5 czerwca 2014r. na terenie amfiteatru w Kroczycach, kolejny raz mieliśmy możliwość przekazania wiedzy, która dysponujemy, uczniom tamtejszej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. W zorganizowanym przez Dom Kultury w Kroczycach „Dniu bez przemocy w szkole", podjęto szereg licznych tematów związanych właśnie z bezpieczeństwem w trakcie edukacji. Najmłodszym uczniom szkoły podstawowej, przekazano podstawowe wiadomości, jakie powinni wiedzieć na temat poprawnego zachowywania się w szkole i poza nią, aby być bezpiecznym oraz nie stwarzać zagrożenia dla innych.

Spotkanie ze starszymi klasami miało nieco inny charakter. Asp. szt. Adam Granat oraz st. post. Marta Wnuk przedstawili tematykę związaną z problemami dzieci i młodzieży, które często kończą się na spotkaniu z Policją, a później rozstrzygane są na sali sądowej. Przedstawienie wachlarza możliwości, jakimi dysponuje Sąd Rodzinny, przewidzianego przez Ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich, wzbudziło spore zainteresowanie wśród słuchaczy, gdyż uświadomiło im, że nikt nie jest bezkarny i pomimo tego, że nie są jeszcze pełnoletni, można wobec nich zastosować pewne kroki prawne. Świadomość poniesienia odpowiedzialności za swoje czyny, ostudza często gorące temperamenty młodych ludzi. Podczas spotkania, podjęto również temat środków odurzających, alkoholu i papierosów oraz innych używek, które tak bardzo zagrażają człowiekowi, który dopiero za kilka lat będzie wkraczał w dorosły świat. Szczególną uwagę zwrócono również na leki, które często dostępne są bez recepty, a stosowane w niewłaściwy sposób, mogą prowadzić do tragicznych sytuacji.

W trakcie prelekcji przedstawiono pozycję młodego człowieka nie tylko, jako potencjalnego „przestępcy", ale również, jako ofiary. Podkreślono jak istotne znaczenie ma mówienie o swoich problemach, szczególnie jeśli dotyczą one kontaktów z rówieśnikami, szczególnie biorąc pod uwagę hasło przyświecające temu spotkaniu.
Wspaniałym dopełnieniem słów Adama i Marty, była prelekcja Pani psycholog z zawierciańskiego Zakładu poprawczego i schroniska dla nieletnich, która przedstawiła pokrótce problemy młodych ludzi, znajdujących się właśnie w takim ośrodku.

Uczniowie przygotowali program artystyczny, który był kwintesencją podjętej w trakcie spotkania tematyki problemów ówczesnej młodzieży. Zaprezentowana pantomima wzbudziła ogromne zainteresowanie, a na nas zrobiła niesamowite wrażenie, zarówno biorąc pod uwagę zdolności aktorskie, jak i treści w niej zawarte.
Wskazanie młodym ludziom odpowiedniego zachowania, prowadzi do zmniejszenia przestępczości wśród nieletnich, dlatego też, takie profilaktyczne działania są bardzo ważne.

Tekst: Marta Wnuk
Zdjęcia: Marta Wnuk, Adam Granat

Zaloguj

Cron Job Starts