Szkolenie na strzelnicy

W dniu 30 marca 2015 r. na strzelnicy Regionu IPA Racibórz Śląskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji odbyło się szkolenie dowódców Nieetatowych Pododdziałów Policji garnizonu śląskiego, które przeprowadził nadkomisarz Paweł Spyra wraz z aspirantem sztabowym Piotrem Kierc.

Szkolenia są cykliczne i biorą w nich udział policjanci wchodzący w skład Nieetatowego Pododdziału Policji z całego śląska. Policjanci doskonalą swoje umiejętności w zakresie tworzenia szyków zabezpieczających i wypierających, które są stosowane podczas zbiorowych zakłóceń ładu i porządku publicznego, w tym również w czasie zabezpieczeń imprez masowych, jakimi są mecze piłki nożnej.
Jak widać strzelnica służy nie tylko do prowadzenia strzelań oraz spotkań członków naszego stowarzyszenia, ale także jest doskonałym miejscem umożliwiającym realizację celów statutowych, czego przykładem jest wspomniane szkolenie.
Prócz tego na strzelnicy odbywają się regularne treningi i zawody strzeleckie organizowane w ramach działalności MKS LOK Racibórz przy współudziale Regionu IPA Racibórz.
Warto przy tym zaznaczyć, że w zarówno do klubu jak i też w zawodach tych uczestniczy młodzież uczęszczająca do szkół o profilu wojskowym.

tekst: Mirosław Szymański, Eugeniusz Kosel
zdjęcia: Mirosław Szymański

Zaloguj

Cron Job Starts