I Jurajskiego Festiwalu Społeczności PaT

W dniu 23 maja 2015 roku Śląska Grupa Wojewódzka Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji była współorganizatorem „I Jurajskiego Festiwalu Społeczności PaT". Programu realizowanego przez Komendę Główną Policji w ramach akcji „Profilaktyka a Ty".

Na scenie Młodzieżowego Domu Kultury swój program przedstawiło sześć grup z: Sieradza, Opola, Strzelec Opolskich, Lublińca, Orzesza-Ornontowic oraz Częstochowy. Dodatkowo przed galą finałową swój program zaprezentowały dzieci ze szkoły podstawowej numer 53 w Częstochowie, które podobnie jak inne zespoły zostały nagrodzone statuetką społeczności PaT oraz pamiątkowymi medalami.

Współorganizatorami festiwalu oprócz Śląskiej Grupy IPA były: Komenda Miejska Policji w Częstochowie, Stowarzyszenie Generałów RP, Prezydent Miasta Częstochowy oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Częstochowie.

Zaloguj

Cron Job Starts