Wybory Regionu IPA Częstochowa

W dniu 23 marca 2016 r. w Częstochowie odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Regionu IPA Częstochowa z działalności za lata 2013-2015.

Po sprawozdaniu z działalności regionu przez ustępującego przewodniczącego Andrzeja Ulmana i członków jego zarządu oraz udzieleniu absolutorium przystąpiono do wyborów nowych władz regionu.
Na Przewodniczącego Regionu IPA Częstochowa na lata 2016-2019 wybrano kolegę Sławomira Balika.
Skład Zarządu Regionu IPA Częstochowa: Arkadiusz Zadros - sekretarz, Jan Konarski- skarbnik, Zofia Ziembińska i Jan Ligudziński - członkowie zarządu. Skład Komisji Rewizyjnej: Maria Łokaj-przewodnicząca, Jolanta Chwastowska i Wojciech Kamiński – członkowie komisji rewizyjnej.

tekst i zdjęcia: Janusz Zapisek

Etykiety wybory

Zaloguj