KONSULTACJE STRZELECKIE W RACIBORZU

W piątek 13 maja 2016 roku w Raciborzu na strzelnicy Regionu IPA Racibórz odbyła się III edycja międzynarodowych konsultacji instruktorów wyszkolenia strzeleckiego. Goście przyjechali na zaproszenie Komendanta Powiatowego w Raciborzu mł. insp. Łukasza Krebsa i instruktorów z raciborskiej komendy.

Wymiana doświadczeń pomiędzy reprezentantami różnych formacji w dwóch wcześniejszych edycjach międzynarodowych konsultacji pozwoliła uczestnikom poznać inne niż dotychczas wykorzystywane techniki posługiwania się bronią - stąd pomysł na kontynuację ćwiczeń.
Na szkolenie zaproszono instruktorów reprezentujących różne formacje, takie jak: Jednostka Wojskowa Komandosów w Lublińcu, Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji w Katowicach, Służba Więzienna i CBŚ oraz policjanci garnizonu śląskiego, jak również policjanci reprezentujący Komendę z Opawy, członkowie Fundacji "SZTURMAN" oraz firmy szkoleniowej "QLMS" zrzeszającej w swoich szeregach żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy służyli lub aktualnie służą w jednostkach specjalnych.
Gości przywitał I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Raciborzu podinsp. Paweł Kopernik, który również brał czynny udział w ćwiczeniach, a towarzyszyli mu raciborscy instruktorzy wyszkolenia strzeleckiego wraz z Przewodniczącym Regionu IPA Racibórz – asp. szt. Eugeniuszem Kosel. W trakcie zmagań na strzelnicę zawitał szef raciborskiej Policji mł. insp. Łukasz Krebs, który podziwiał umiejętności biorących udział w ćwiczeniach mundurowych.
Spotkanie miało na celu utrwalenie poznanych już w dwóch edycjach szkolenia technik strzeleckich, dalszą wymianę doświadczeń oraz zapoznanie się z nowinkami w dziedzinach taktyki i technik strzeleckich oraz wyposażenia. Każda formacja ma swoją specyfikę działania, wykorzystuje broń do różnych celów i w zróżnicowany sposób.
W trakcie piątkowego spotkania mundurowi omówili kolejne metody, w tym strzelanie z pojazdu, pokonanie przeszkody drzwi oraz wymienili się doświadczeniami zawodowymi związanymi z użyciem broni.

Tekst i zdjęcia: Mirosław Szymański

Etykiety strzelectwo

Zaloguj

Cron Job Starts