Nowe Wyzwania - Klubu Motocyklowy Knight Riders - Chapter Południe

Historia Klubu posiada korzenie w Łódzkiej Grupie Wojewódzkiej IPA gdzie w 2003 roku kilku przyjaciół i zapaleńców postanowiło się zrzeszać.

Nowa idea tamtego czasu trafiła na podatny grunt i zdobyła wielu członków a w konsekwencji klub uzyskał status oficjalnej formacji motocyklowej przy IPA. Konsekwencja działania i pasja doprowadziła do stworzenia i posiadania własnego logo, legitymacji i sztandaru oraz wielu chapterów w kraju. Klubowiczami mogą być członkowie IPA, funkcjonariusze policji, straży granicznej, straży pożarnej oraz emeryci i renciści wymienionych służb. Na uwagę zasługuje fakt że 30% stanu klub przewiduje dla „członków gości”. Knight Riders szanuje wszystkie kluby i barwy, bez względu na narodowość, wyznanie oraz przynależność
Podczas cotygodniowego dyżuru w siedzibie Śląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA w Katowicach w dniu 21 września tego roku zawiązał się komitet założycielski nowego klubu pod egidą naszej organizacji. Podczas zebrania założycielskiego wybrano nazwę CHAPTER POŁUDNIE, omówiono założenia nowej formacji, wytyczono cele oraz wyłoniono władze klubu w osobach Jerzy Podworski, Jacek Gałuszka i Paweł Pasternak. Gośćmi honorowymi tego wydarzenia był nasz długoletni członek IPA Sebastian Wątroba oraz Prezydent Knight Riders Italia.
Jarosław Podworski

Etykiety Knight Riders

Zaloguj