Ćwiczenia SPAP

W dniach 25-29 września 2017 r. Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji w Katowicach zorganizował na terenie powiatów zawierciańskiego i myszkowskiego doskonalenie zawodowe z zakresu działań kontr terrorystycznych oraz wsparcia działań ratowniczych, którego głównym elementem były ćwiczenia technik wysokościowych z wykorzystaniem śmigłowca policyjnego.

W szkoleniu wzięło udział kilkudziesięciu funkcjonariuszy SPAP z terenu kraju oraz zaproszeni goście reprezentujący Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Jednostkę Wojskową Komandosów z Lublińca, GOPR oraz grupę wysokościową Straży Pożarnej z Jastrzębia Zdroju i Radzionkowa. W ćwiczeniach wykorzystano śmigłowiec Mi 8 z Zarządu Lotnictwa Komendy Głównej Policji
Celem szkolenia było doskonalenie umiejętności z zakresu technik wysokościowych z wykorzystaniem statku powietrznego oraz wypracowanie wspólnych algorytmów działania podczas działań taktycznych.
Podczas pierwszego dnia szkolenia nastąpił przyjazd zaproszonych uczestników do miejsca zakwaterowania. W tym roku był to niezwykle gościnny hotel "Ostaniec" mieszczący się w miejscowości Podlesice. Jednocześnie przeprowadzono część teoretyczną ćwiczeń, omawiając cele jakie stoją przed ćwiczącymi, zasady bezpieczeństwa oraz wykonano loty sprawdzajcie.
Kolejny dzień ćwiczeń rozpoczął się z lekkim opóźnieniem. Z uwagi na panujące warunki atmosferyczne (gęsta mgła) start policyjnego śmigłowca nastąpił po godzinie od zaplanowanego czasu rozpoczęcia ćwiczeń. Jednak aura szybko się zmieniła i po chwilowym przestoju nastąpił intensywny trening jednostek. Ćwiczono głównie takie elementy jak przyjęcie śmigłowca, współprace instruktorów pokładowych z załogą pilotującą, desant na "szybkiej linie", linie osobistej oraz ewakuacja metodą długiej liny.
Szczególny nacisk położono w tym dniu na technikę zjazdu na tzw. "szybkiej linie". Jest to technika desantowania stosowana w działaniach szturmowych, specjalnych wymagających od operatora błyskawicznego opuszczenia śmigłowca i bez wykorzystania przyrządów zjazdowych przy pomocy samych rąk dotarciu do punktu docelowego. Skala trudności wykonywanych ćwiczeń była bardzo wysoka z uwagi na trudnodostępny teren obfitujący w skały oraz gęsty teren leśny. Był to również doskonały trening dla załogi śmigłowca, która mogła przećwiczyć elementy pilotażu w trudnym terenie skał Jury. Ćwiczenia przebiegały bez żadnych przeszkód do późnych godzin popołudniowych i dopiero szybko nadchodzący zmierzch dał sygnał do zakończenia zajęć.
Następny dzień przywitał uczestników piękną pogodą i tym razem bez opóźnienia rozpoczęło się intensywne szkolenie. Biorący udział w ćwiczeniach operatorzy jednostek specjalnych tym razem przemieściły się na teren akwenu wodnego Poraj. W głównej mierze trenowano desant na "szybkiej linie" i linach osobistych na cele poruszające się po wodzie. Wykorzystano do szkolenia łodzie motorowe typu "RiB" będące na wyposażeniu jednostek antyterrorystycznych z Krakowa oraz Katowic. Dodatkowo specjalnie w celu podniesienia skali trudności zacumowano na jeziorze specjalny pomost, na który desantowali się uczestnicy ćwiczeń. Szkolenie na akwenie Poraj dało możliwość przećwiczenia wykonania akcji ratowniczej wobec ofiar na terenach studostępnych, objętych powodzią. Przeprowadzony trening będzie niewątpliwie procentował podczas realnych operacji. Należy również nadmienić, iż prowadzone zajęcia na zbiorniku Poraj czynnie wspierali w zakresie bezpośredniego zabezpieczenia miejsca działań policjanci-wodniacy z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Częstochowie. Mimo trenowania zaawansowanych technik desantowo-wysokościowych kolejne etapy ćwiczeń przebiegały płynnie i zgodnie z planem zostały zakończone w godzinach popołudniowych.
Ostatni dzień zajęć obfitował w szczególny harmonogram działań. Scenariusz przewidywał odbicie z rąk terrorystów wielokondygnacyjnego budynku oraz uwolnienie przetrzymywanych zakładników. Terenem, na którym odbywał się wspomniany scenariusz było miasto Poręba, gdzie dzięki miejscowym władzom udostępniony został do ćwiczeń niezamieszkany budynek po dawnym zakładzie FUM Poręba. Ćwiczone były elementy taktyki działań kontr terrorystycznych, fizycznego zwalczania terroryzmu, taktyki specjalnej walki w pomieszczeniach, dowodzenia podoperacją AT oraz współdziałania jednostek policyjnych i poza policyjnych jak również procedury komunikacji obecnych na miejscu służb. Ćwiczenia przyciągnęły na miejsce sporą grupę mieszkańców miasta. Po okolicy roznosił się donośny dźwięk śmigłowcowych wirników, huk wystrzałów, polecenia antyterrorystów, którzy przeprowadzili symulację zatrzymania lub neutralizacji terrorystów i uwolnienia zakładników. Analogicznie w godzinach popołudniowych dokonano powtórzenia ćwiczeń podoperacji AT na innym budynku i terenie przyległym do niego znajdującym się na terenie gminy Włodowice .
Całość zakładanego bloku tematycznego odbywającego się w Porębie i we Włodowicach
zakończył się sukcesem jednostek antyterrorystycznych, choć na odprawie po zajęciach wyszczególniono wiele aspektów wymagających dalszych ćwiczeń i poprawy.
Po zakończonym szturmie na budynki wszyscy uczestnicy udali się do miejsca zakwaterowania na teren kompleksu wypoczynkowego "Ostaniec" gdzie dokonano podsumowania całości kilkudniowych ćwiczeń, których gospodarzem był samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji w Katowicach.
Organizatorzy dziękują wszystkim osobom i służbom, dzięki którym możliwe było zorganizowanie oraz przeprowadzenie szkolenia.

Etykiety ćwiczenia

Zaloguj

Cron Job Starts