Spotkanie wyborcze

W dniu 06.04.2018 roku Region IPA Jastrzębie-Zdrój zorganizował spotkanie swoich członków w przygranicznych Marklowicach Górnych, w restauracji "Przystań na Kępce".

Głównym celem spotkania było przedstawienie sprawozdania za ubiegły rok działalności, a ze względu na drobne zmiany w kalendarzowej organizacji Śląskiej Grupy IPA - przeprowadzenie, nieco przyspieszonych, wyborów Zarządu Regionu IPA Jastrzębie-Zdrój oraz Delegata na zjazd krajowy IPA Polska.
Niestety, z pewnych względów i przyczyn osobistych, nie wszyscy mogli na zebranie dotrzeć. Nie przeszkodziło to oczywiście w przeprowadzeniu wyborów. Wszystko odbyło się w zgodzie ze statutowymi przepisami oraz zostało skrupulatnie zaprotokołowane.
Nowy Zarząd - choć w znacznej części "stary", został obdarzony pełnym zaufaniem naszych członków. Został również, w wyniku przegłosowanej propozycji , rozszerzony o jedną osobę.
Cóż - Zarząd wybrany, pewne cele i zamiary na najbliższy czas już są nakreślone, więc pozostało już tylko złożyć gratulacje! Wierzymy, że Zarząd ponownie stanie na wysokości zadania i będzie dobrym reprezentantem naszej społeczności.
A skoro była okazja do spotkania w nieco szerszym gronie, więc trzeba było ten czas wykorzystać, aby co nieco porozmawiać i przedyskutować najważniejsze - i te mniej ważne również - sprawy i problemy. Oczywiście głosy i zdania były podzielone, co jest rzeczą normalną i oczywistą. Mamy jednak nadzieję, że damy radę wypracować odpowiednie decyzje i w dalszym ciągu będzie wiele dobrych okazji do tego, abyśmy mogli się spotykać przy różnych okolicznościach, na wyjazdach i imprezach w gronie naszym, naszych rodzin i przyjaciół.
Tego życzymy nowowybranemu Zarządowi, wszystkim członkom i sympatykom naszego regionu!
tekst: JDI

Etykiety wybory

Zaloguj

Cron Job Starts