Kurs Samoobrony 2019

Od 10 lat na terenie Zawiercia Panie z całego powiatu mogły uczestniczyć w kursach samoobrony dla kobiet. Ich głównym organizatorem Śląska Grupa Wojewódzka IPA, Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu, a także Klub Sportów Walki „Arashi”.

Przedsięwzięcie to spotkało się z bardzo dobrym odbiorem i cieszyło się dużym zainteresowaniem. Świadczy o tym zarówno ilość edycji kursu, jak i fakt, że panie kolejny raz zgłaszały się na zajęcia, aby utrwalać zdobytą wiedzę z zakresu samoobrony. W połowie kwietnia br. rozpoczęła się X-ta, jubileuszowa edycja kursu samoobrony dla kobiet. Przez 3 miesiące panie uczyły się, jak unikać i minimalizować zagrożenia. Ćwiczyły, jak posługiwać się przedmiotami codziennego użytku w samoobronie, czy jak bronić się w ciasnych pomieszczeniach. Spotkały się też z psychologiem policyjnym, który przedstawił psychologiczne aspekty samoobrony. O prawnych aspektach rozmawiały z zawierciańskim profilaktykiem, który przybliżył też temat przemocy w rodzinie i pomocy ofiarom przestępstw. W myśl kampanii "Nie reagujesz - akceptujesz" przypomniał też, jak ważna jest reakcja na przestępcze zachowania, które zagrażają innym. W miniony piątek na sali gimnastycznej zawierciańskiej jednostki Policji, na której odbywały się spotkania, panie otrzymały pamiątkowe dyplomy. Wręczali je przedstawiciele organizatorów kursu, a także Prezydent miasta Zawiercie – Łukasz Konarski. Padły słowa podziękowań zarówno za zaangażowanie, jak i za wytrwałość podczas tych niełatwych niekiedy zadań stawianych przez instruktorów. Na koniec złożono życzenia, aby wiedza i umiejętności zdobyte podczas tej jubileuszowej edycji Kursu samoobrony dla Kobiet nie musiały być testowane w rzeczywistości.

tekst: Marta Wnuk
zdjęcia: Adam Granat

Etykiety samoobrona kurs

Zaloguj

Cron Job Starts