ZEBRANIE SPAWOZDAWCZO-WYBORCZE REGIONU IPA CZĘSTOCHOWA

W dniu 03.04.2019 r. odbyło się zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Regionu IPA Częstochowa, w którym uczestniczyło 40 członków.

Ustępujący zarząd przedstawił sprawozdanie z działalności w ostatniej kadencji, a komisja rewizyjna w swoim sprawozdaniu stwierdziła prawidłowe prowadzenie ksiąg i dokumetów. Sprawozdania zostały przyjęte jednogłośnie i udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi.
Następnie przeprowadzono wybory do Zarządu IPA Regionu Częstochowa na lata 2019-2023. Na przewodniczącego Zarządu ponownie wybrano kol. Sławomira Balika. Sekretarzem został kol. Arkadiusz Zazdros, z-cą sekretarza Marcin Jeziorkowski, skarbnikiem kol. Jan Konarski. Ponadto członkami zarządu zostali kol.: Zofia Ziębińska, Dorota Kobędza, Jarosław Groszek. Na przewodniczącą Komisji Rewizyjnej wybrano kol. Marię Łokaj. Wybrano również delegatów na Wojewódzką Konferencję Sprawozdawczo-Wyborczą. Nowo wybrany przewodniczący podziękował zebranym za wybór i zaufanie oraz nakreślił plan pracy na nowa kadencje.

tekst: A. Zadros

Etykiety wybory

Zaloguj

Cron Job Starts