Tydzień Białej Wstążki

W dniach od 25 listopada do 6 grudnia 2022r w Jastrzębiu-Zdroju odbywa się Tydzień „Białej Wstążki”.

W ramach tej kampanii, która ma na celu zwrócenie uwagi na problem przemocy wobec kobiet oraz wspieranie działań na rzecz jej przeciwdziałania, promowania wzorców mężczyzn, którzy nie krzywdzą a chronią. Hasło tegorocznej już VI edycji brzmi:
„Hejt – przemoc zaczyna się od słów”.
Region IPA Jastrzębie-Zdrój wraz z funkcjonariuszami KMP Jastrzębie-Zdrój przy współpracy z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działający w naszym mieście oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej Jastrzębie-Zdrój wziął udział w kampanii. W dniu 01.12.2022r ramach programu kampanii instruktor Regionu IPA Jastrzębie-Zdrój Marek Kropiwnicki wraz z panią Władysławą Pietroszek przeprowadzili zajęcia pokazowe z zakresu samoobrony. Zajęcia poprzedzone zostały prelekcją którą przeprowadziła nadkom. Aneta Zacharjasz z Zespołu ds. profilaktyki społecznej nieletnich i patologii Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju. Wystąpienie dotyczyło procedury postępowania i metody współpracy z Policją, w sytuacjach zagrożenia. Każde zdarzenie jest inne dlatego celem przekazu było podniesienie świadomości o zagrożeniach związanych z działalnością przestępczą oraz o tym na co zwracać uwagę i jak postępować np. w przypadku wystąpienia napadu rabunkowego. W zajęciach wzięły udziały panie mieszkanki miasta Jastrzębie-Zdrój. W tym miejscu składamy serdeczne podziękowania Dyrekcji MOSiR Jastrzębie-Zdrój za wsparcie inicjatywy i użyczenia hali OMEGA do przeprowadzenia zajęć. Firmie „F.H.U. Seger” za włączenie się do kampanii i przygotowanie drobnych upominków dla uczestniczek zajęć. Tego samego dnia w godzinach wieczornych na sali JUDO Klubu Sportowego KOKA odbyły się ogólnodostępne zajęcia z zakresu rekreacji ruchowej. W zajęciach wzięły udział panie uprawiające rekreację ruchową zrzeszone w grupie ASWC (Aktywne Spędzanie Wolnego Czasu) działającej od 15 lat przy KS Judo KOKA w Jastrzębiu-Zdroju. One także wyraziły swoje zdanie na temat przeciwdziałania przemocy i hejtowi. Swoją obecnością i czynnym udziałem w zajęciach wsparły Kampanię „Białej Wstążki”.

Cron Job Starts