Spotkanie Katowice IV

W dniu 31 stycznia 2023 r. w budynku auli Szkoły Policji w Katowicach odbyło się spotkanie zorganizowane przez Przewodniczącego Regionu IPA Katowice IV Andrzeja Wilisowskiego oraz sekretarza Krzysztofa Kasprzyckiego, w którym uczestniczyło ponad 40 słuchaczy.

W celu uatrakcyjnienia spotkania zostali zaproszeni Wiceprezydent Krajowego Zarządu IPA Sekcja Polska Janusz Podżorski oraz Sekretarz Śląskiej Grupy Wojewódzkiej Dariusz Walczak.
W trakcie spotkania Przewodniczący Regionu IPA Katowice IV omówił historię założenia Stowarzyszenia IPA w Polsce i na świecie oraz zasady przystąpienia do Stowarzyszenia IPA w Polsce.
Następnie Wiceprezydent Krajowego Zarządu IPA Sekcja Polska zapoznał uczestników z możliwością wyjazdów w ramach programu Placement Programme, który polega na wymianie stażowej funkcjonariuszy Policji pomiędzy Irlandią, Wielką Brytanią, Węgrami i Niemcami. Warunkiem udziału ww. programie jest członkostwo w Stowarzyszeniu IPA.
Na koniec spotkania Sekretarz Śląskiej Grupy Wojewódzkiej omówił zakres działalności IPA na szczeblu krajowym i wojewódzkim oraz zasady zakładania regionów IPA na terenie jednostek terenowych Policji.
Dziękujemy Kierownictwu Szkoły Policji w Katowicach za możliwość przeprowadzenia przedmiotowego spotkania.

Etykiety spotkanie
Cron Job Starts