Ekologiczny Piknik Rodzinny

W Rajczy w miesiącu kwietniu odbyła się akcja sprzątania brzegów rzeki Soły i ciągów ścieżek rowerowych, zorganizowana przez Sołtysa Pana Zbigniewa Kopcia i Radę Sołecką.

W ramach tej akcji odbył się również Ekologiczny Piknik Rodzinny Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA Region Żywiec, w trakcie którego, wspólnie z Policjantkami Komendy Powiatowej Policji w Żywcu, prowadzona była kampania edukacyjna na temat szeroko rozumianego pojęcia bezpieczeństwa.

tekst: Dariusz Lach
zdjęcia: Grzegorz Rybarski

 

Cron Job Starts