KOMUNIKAT nr 4 - V Biathlon Wiosenny

Zapraszamy wszystkich w dniu 3 maja 2014 roku do Chorzowa na cykliczną imprezę sportową - V Biathlon Wiosenny

 

1. Cel zawodów
Popularyzacja strzelania i biegania jako doskonałej formy spędzania wolnego czasu oraz podnoszenie ogólnej sprawności fizycznej; Wyłonienie zwycięzców indywidualnych w biathlonie wiosennym.

2. Termin i miejsce zawodów
3 maja 2014 r., godzina 11.00 Strzelnica EMJOT przy ul. Harcerskiej 3 b, 41-500 Chorzów. Strzelnica znajduje się w Parku Śląskim, na terenie Ośrodka Harcerskiego.

3.Uczestnictwo
W zawodach biorą udział członkowie IPA z ważną legitymacją, sympatycy IPA oraz członkowie ZZ „Kadra". Organizator dopuszcza do zawodów zaproszonych gości oraz przedstawicieli służb mundurowych. Warunkiem dopuszczenia zawodnika będzie przedstawienie podczas weryfikacji aktualnej legitymacji członka, sympatyka IPA lub ZZ „Kadra" i podpisanie oświadczenia o zdolności do udziału w zawodach (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095). Wszyscy startujący zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Organizacyjnym w dniu 3.05.2014r., w godzinach 8:00 – 10:00. Podczas weryfikacji zawodnicy powinni posiadać dowód osobisty lub paszport do kontroli daty urodzenia i obywatelstwa. O godzinie 10.00 na terenie strzelnicy odbędzie się odprawa techniczne przed zawodami. Podczas odprawy zostanie przeprowadzone obowiązkowe szkolenie z zakresu zasad bezpieczeństwa przebywania na strzelnicy i używania broni palnej, na podstawie obowiązującego regulaminu strzelnicy. Szkolenie to przeprowadzone będzie przez instruktorów prowadzących strzelanie. Uczestników zawodów obowiązują przepisy PZSS, IAAF i PZLA oraz niniejszy regulamin. Istnieje możliwość treningu strzeleckiego w dniu zawodów od godziny 8.00, na zasadach ustalonych przez właściciela obiektu (strzelnicy).
Organizator zapewnia broń i amunicję. Zawodnicy nie mogą startować z własną bronią.

4. Przebieg zawodów
Każdy z zawodników pokonuje 3x pętlę biegową (3 x 2 okrążenia strzelnicy) długości ok. 2000 m. Dla utrudnienia na trasie biegu będą ustawione przeszkody o różnej wysokości. Po pierwszej i drugiej pętli biegowej zawodnik wbiega na wyznaczone wcześniej stanowisko strzeleckie. Pierwsze strzelanie startujący wykonuje z pistoletu kal. 9 mm (Glock) i oddaje 10 strzałów do tarczy TS–9 (odległość 25m), natomiast drugie (również 10 strzałów) z broni długiej (AKMS 47), do tej samej tarczy. Czas strzelania wliczony jest do czasu trwania konkurencji. Bieg odbywa się bez broni, która pozostaje na stanowisku strzeleckim! Za odejście ze stanowiska strzeleckiego z bronią, następuje bezwzględna dyskwalifikacja zawodnika!!!!! W sumie startujący pokonuje 3 x 2 okrążenia strzelnicy i 2 x strzelanie po 10 nabojów. Obowiązuje następujący sposób oceniania uzyskanych wyników strzelania, zgodnie z kartą punktową (zał. nr 2):
- bonus - minus 10 sekund za każde trafienie w prostokąt z wartością punktową „10" znajdujący się w środku „butelki".
- trafienie w pole o wartości punktowej „7" (tzw. „butelka") – 0 sekund karnych;
- trafienie w każde inne pole punktowe poza „7" – plus 10 sekund karnych za każdą przestrzelinę;
- strzał poza sylwetką – plus 30 sekund karnych za każdą przestrzelinę;
Strzelanie odbywa się w ochraniaczach słuchu i w okularach ochronnych, które znajdują się na stanowisku strzeleckim, a zapewnia je organizator; Stanowiska strzeleckie przydzielane są w drodze losowania; Na stanowisku strzeleckim zawodnik otrzymuje broń (Glock i AKM 47) oraz dwa naładowane magazynki, po 10 naboi w każdym; Powstałe w czasie strzelania zacięcia zawodnik usuwa samodzielnie, pod nadzorem prowadzącego strzelanie; W przypadku wystąpienia zacięć nie ma zastosowania zasada „zatrzymywania czasu". Bezpośrednio po zakończonej konkurencji biegowej i strzeleckiej, należy zameldować w miejscu dodatkowych ocenianych konkurencji sprawnościowych.
1 konkurencja sprawnościowa; rzut granatem do celu. Należy wykonać po 3 rzuty imitacją granatu do atrapy pocisku artyleryjskiego, oddalonego o 5, 7 oraz 9 metrów. Za każde trafienie pocisku zawodnikowi odlicza się 5 sekund!
2 konkurencja sprawnościowa: skok w dal z miejsca. Należy wykonać 3 skoki w dal z miejsca (bez rozbiegu). Najdłuższy skok jest oceniany: 1cm = 00:00,5 sekundy (100cm = 50 sekund).
3 konkurencja sprawnościowa: pchnięcie kulą. Należy wykonać 3 pchnięcia kulą: kobiety pchają kulą o masie 4 kg, natomiast mężczyźni 7,26 kg. Kula przed wypchnięciem musi mieć kontakt z szyją zawodnika. Po wykonaniu pchnięcia zawodnik powinien opuścić koło jego tylną częścią, w przeciwnym wypadku pchnięcie nie zostanie uznane. Ze względów bezpieczeństwa niedozwolona jest technika obrotowa! Najdłuższe pchnięcie jest oceniane: 1cm = 00:00,1 (100cm = 10 sekund). O końcowym wyniku i miejscu zawodnika decyduje łączny czas biegu, obu strzelań, rzutu „granatem", skoku w dal oraz pchnięcia kulą z uwzględnieniem kar i bonusów za strzelanie.
5. Kategorie wiekowe
Przewidziano klasyfikację indywidualną kobiet i mężczyzn w kategorii wiekowej K i M do 35 lat (od 1979) oraz powyżej 35 lat (do 1978). Warunkiem sklasyfikowania w kategorii wiekowej jest ukończenie zawodów, przez co najmniej 4 zawodników. W przypadku mniejszej ilości zawodników w kategorii wiekowej, stosuje się kategorię OPEN. Przewidziana jest osobna kategoria OPEN „Sympatyk IPA" oraz ZZ „Kadra";

6.Nagrody
Za miejsca I-III: medale i dyplomy oraz nagrody rzeczowe zależne od hojności sponsorów. Najlepszy zawodnik otrzymuje puchar. Każdy zawodnik otrzymuje pamiątkowa statuetkę;

7. Warunki bezpieczeństwa
Przestrzegać bezwzględnie poleceń i komend sędziów; Nie kierować broni w kierunku osób bez względu na odległość; Broń ładować jedynie na stanowisku strzeleckim; W czasie dołączania magazynka do broni i wprowadzania naboju do komory nabojowej wylot lufy kierować w kierunku tarczy – celu;Na st. strzeleckich mogą przebywać tylko zawodnicy i prowadzący strzelanie (sędziowie);Zacięcie broni w czasie strzelania zgłaszać poprzez uniesienie wolnej ręki (wspomagającej) do góry i dodatkowo meldować głosem „zacięcie". Po dojściu sędziego przystąpić samodzielnie do usunięcia zacięcia; Po zakończeniu strzelania dokonać kontroli komory nabojowej, następnie pozostawić zamek w skrajnym tylnym położeniu i odłączyć magazynek; Na komendę „przerwij ogień" natychmiast zdjąć palec z języka spustowego i czekać na dalsze polecenia sędziego; Podczas strzelania obowiązuje stosowanie ochronników słuchu i okularów strzeleckich;

8. Ustalenia końcowe
Do rozstrzygania wszelkich spraw spornych dotyczących zawodów upoważniony jest jedynie Organizator. Wszystkie protesty zgłoszone podczas zawodów zostaną rozstrzygnięte w czasie ich trwania po wpłaceniu wadium w wysokości 100 zł; rozpatrywać je będzie zespół odwoławczy w składzie: kierownik zawodów i sędziowie. Przewiduje się opłatę startową w kwocie 20 zł od zawodnika. Wypełnione zgłoszenia prosimy nadsyłać na załączonej karcie (zał. nr 1) do 24 kwietnia 2014 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Po tym terminie organizator nie gwarantuje pakietu zawodnika.

9. Kontakt:
Region IPA Katowice VIII
Czesław Wizner tel. 693707707
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DO POBRANIA:

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU

Uwaga:
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora zawodów. Odebranie numeru startowego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów. Ze względów technicznych ogranicza się ilość zawodników do 99 (9 zmian po 11 zawodników). Decyduje kolejność zgłoszeń! Noclegi można rezerwować w hotelu SKAUT położonym w odległości 50 m od miejsca rozgrywania zawodów.

Zaloguj

Cron Job Starts