PRZEDŁUŻANIE / ODNAWIANIE CZŁONKOSTWA - PRZEWODNIK

składka w 3 krokach

Odnawianie członkostwa, przedłużanie członkostwa, wysokość składki, procedura i formalności - to standardowy zestaw pytań pojawiający się rok rocznie na przełomie grudnia i stycznia.

Zapraszamy do lektury tego artykułu wszystkich nowych członków, ale i tych, którzy pragną rok rocznie uzyskać te same odpowiedzi na w gruncie rzeczy te same pytania. Jednocześnie informujemy, że wszelkie niezbędne dane i zasady znajdują się w REGULAMINACH poszczególnych programów członkowskich i w szeczegółach mogą się różnić, dlatego istotne jest by postępować zgodnie z wytycznymi regulaminu danego programu członkowskiego.

Niniejszy przewodnik przygotowany został na podstawie najczęściej zadawanych pytań i korespondencji kierowanej do Śląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA

Jaka jest wysokość składki?
Jak, gdzie i kiedy opłacić składkę?
Czy potrzebne są jakieś dokumenty do odnowienia członkostwa?
Czy członek można uzyskać dodatkową kartę ze zdjęciem?
Czy mogę otrzymać dodatkowe naklejki na szybę?
Kto może założyć konto w serwisie i jak to zrobić?
Dlaczego system domaga się opłacenia wpisowego?
Brak wielu funkcji w koncie?
Jak mogę otrzymać Kartę Członkowską po przedłużeniu/odnowieniu członkostwa?

 

Jaka jest wysokość składki?

Wszystkie składki i opłaty członkowskie pozostały na niezmienionym poziomie i wynoszą:
Składka na 2023 rok dla członka IPA: 80 zł;
Opłata roczna dla uczestnika Programu Członkostwa Służb Porządku Prawnego: 80 zł;
Roczna opłata dla uczestnika Programu IPA Family: 30 zł.

 

Jak, gdzie i kiedy opłacić składkę?

Istnieje kilka sposobów na opłacenie składki rocznej dla członka IPA. W zależności od formy płatności proponujemy następujące rozwiązania:

 1. PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ
  Możliwe jest opłacenie składki Przewodniczącemu Regionu IPA. W tym celu należy skontaktować się z przewodniczącym regionu, do którego należy członek i dokonać wpłaty 80 zł. Informacja o wpłacie zostanie przekazana do Śląskiej Grupy Wojewódzkiej i na tej podstawie wytworzona zostanie Karta Członkowska na 2023 rok. Karta będzie dostępna do osobistego odbioru u Przewodniczącego Regionu IPA.
 2. PRZELEW BANKOWY/POCZTOWY
  Składkę można opłacić za pośrednictwem tradycyjnego przelewu bankowego lub przekazu pocztowego. Istotne jest by korzystając z tej formy płatności wskazać w tytule płatności IMIĘ i NAZWISKO członka oraz PEŁNĄ SERIĘ I NUMER LEGITYMACJI w formie PL-xxxxx lub ŚL.PL-xxxxx (brak numeru, niepełny lub błędny numer mogą być przyczyną opóźnienia w wydaniu karty i odnowienia członkostwa). Numer konta organizacji dostępny jest w zakładce KONTAKT/RACHUNEK BANKOWY. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie naszej organizacji zostanie wytworzona Karta Członkowska, która przekazana zostanie Przewodniczącemu Regionu IPA, u którego będzie można ją osobiście odebrać.
 3. PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNE
  Każdy z członków Śląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA może zarządzać swoim członkostwem za pośrednictwem Indywidualnego Konta Członkowskiego, które daje mu możliwość dokonywania opłat członkowskich za pośrednictwem systemu elektronicznych płatności PayU. To najszybsza forma przedłużania członkostwa.
  Członkowie, którzy nie posiadają jeszcze konta mogą założyć je TUTAJ.

TERMIN OPŁACANIA SKŁADEK

Składki należy opłacać DOPIERO W NOWYM ROKU SKŁADKOWYM (od 1 stycznia 2023). Opłacenie składki wczesniej wcale nie musi przyspieszyć wydania nowej karty, a wręcz przeciwnie. W pierwszej kolejności księgowane będą składki opłacone w nowym roku składkowym, a dopiero później składki opłacone wcześniej. Wpłaty składek MUSZĄ POKRYWAĆ SIĘ Z RODZAJEM POSIADANEGO CZŁONKOSTWA. Opłacenie innej składki niż wymagana nie jest zaliczane automatycznie na poczet odnowienia karty członkowskiej danego typu. Dla przykładu: posiadając członkostwo w Programie Służb Porzadku Prawnego, do jego odnowienia nie można opłacić składki dedykowanej funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej lub emerytom i rencistom tych foirmacji. Taka składka nie zostanie automatycznie uwzględniona na koncie.

Czy potrzebne są jakieś dokumenty do odnowienia członkostwa?

Osoba posiadająca dotychczas aktywne członkostwo nie musi składać żadnych dodatkowych dokumentów. Jeżeli otrzymałeś Kartę Członkowską IPA według nowego wzoru lub byłeś uczestnikiem Programu Członkostwa Służb Porządku Prawnego i miałeś ważną kartę uczestnictwa, to jedynym wymogiem dla kontynuowania członkostwa jest opłacenie składki rocznej.

Karty na rok 2023 zawierają dodatkowo datę urodzenia członka IPA. W sytuacji, w której nie będziemy dysponować tą datą w bazie, będziemy prosić członka o uzupełnienie - co jest niezbędne dla wydania nowej legitymacji.

 

Moja Karta Członkowska nie ma zdjęcia. Czy mogę uzyskać kartę ze zdjęciem?

W chwili obecnej Karty Członkowskie IPA produkowane przez Sekcję Polską IPA nie pozwalają na umieszczenie na nich zdjęcia członka-użytkownika karty. Jedyna karta, która umożliwia umieszczenie zdjęcia członka to Karta Służb Mundurowych Śląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA. Są to karty, które standardowo otrzymują członkowie Programu Służb Porządku Prawnego. Każdy z członków Śląskiej Grupy IPA może wystąpić o wydanie takiej karty jako dodatkowej legitymacji członkostwa w Śląskiej Grupie Wojewódzkiej IPA. O taką kartę można wystąpić WYŁĄCZNIE poprzez Indywidualne Konto Członkowskie w serwisie Śląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA.
Członkowie, którzy nie posiadają jeszcze konta mogą założyć je TUTAJ.

 

Mam więcej niż jeden samochód. Czy mogę otrzymać dodatkowe naklejki na szybę?

Standardowo każdy członek Śląskiej Grupy IPA i uczestnik programu dla służb mundurowych otrzymuje rocznie JEDNĄ  NAKLEJKĘ ŚLĄSKIEJ GRUPY IPA na szybę samochodową. Naklejka jest wydawana wraz z odnowieniem członkostwa i aktualną Kartą Członkowską.

 

Kto może założyć konto w serwisie i jak to zrobić?

Indywidualne Konto Członkowskie w serwisie Śląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA może założyć KAŻDY członek Śląskiej Grupy lub uczestnik Programu Członkostwa Służb Porządku Prawnego. W przypadku nowych członków i osób zapisujących się do Śląskiej Grupy - konto zakładane jest AUTOMATYCZNIE przez nasz serwis
Jeżeli jeszcze nie masz konta załóż je TUTAJ.

 

Założyłem konto, ale system domaga się opłacenia wpisowego, które już kiedyś płaciłem?

Zgodnie z dokładnym opisem procedury, konto jest w pełni aktywne, do momentu, kiedy nie zostanie autoryzowane przez administratora. Nie należy dokonywać wpłaty WPISOWEGO - należy poczekać na działania administratora, który w przypadku nowego konta dla członka Śląskiej Grupy IPA wprowadzi stosowne zapisy w parametrach konta. Jeżeli członek dokonał już opłaty składki na aktualny rok i została ona zarejestrowana na kontach stowarzyszenia - również ta informacja znajdzie się na koncie i uzyska ono pełną funkcjonalność. W przypadku braku aktualnej składki, na koncie pojawi się informacja o aktywowaniu WPISOWEGO, co pozwoli na opłacenie składki poprzez system elektronicznych płatności.

 

Wypełniłem formularz zgłoszeniowy do IPA, zapłaciłem wpisowe i składkę, ale moje konto nie ma wszystkich funkcji. Dlaczego?

Zgodnie ze Statutem IPA, każda osoba po złożeniu deklaracji w wybranym Regionie IPA staje się pełnoprawnym członkiem stowarzyszenia. Sam fakt wypełnienia deklaracji i wniesienia opłat nie jest wystarczający dla pełnej funkcjonalności Indywidualnego Konta Członkowskiego. Wszystkie funkcje konta dostępne są dopiero w chwili wytworzenia Karty Członkowskiej i NADANIU NUMERU CZŁONKA IPA. Numer ten jest niezbędny dla wydania dodatkowej karty, czy zgłoszenia osób do Programu IPA Family. Bez niego te funkcje nie są dostępne. W chwili, kiedy Sekcja Polska wytworzy kartę i prześle ją do Śląskiej Grupy IPA, indywidualny numer wprowadzany jest do danych użytkownika odblokowując dodatkowe funkcje. Podobnie dotyczy to uczestników Programu Członkostwa Służb Porządku Prawnego. Po wytworzeniu karty uczestnika, jej numer trafia do danych użytkownika.

 

Jak mogę otrzymać Kartę Członkowską po przedłużeniu/odnowieniu członkostwa?

 1. KARTA CZŁONKOWSKA IPA BEZ ZDJĘCIA
  Dystrybucją wszystkich Karty Członkowskie IPA BEZ ZDJĘCIA, które przeznaczone są dla członków statutowych zajmują się Przewodniczący Regionów IPA. Wobec powyższego, po opłaceniu składki rocznej i po wytworzeniu nowej karty jest ona przekazywana Przewodniczącemu Regionu IPA, do którego należy dany członek. Kartę tą można odebrać osobiście lub w inny sposób - jeżeli uzgodni się to z przewodniczącym. Wyjątkiem od tej zasady jest dystrybucja legitymacji członków Regionu IPA Katowice X, do którego mogą należeć członkowie mieszkający poza województwem śląskim lub Ci, którzy po prostu wybrali ten region. W takim przypadku standardową procedurą jest przesłanie Karty Członkowskiej za pośrednictwem korespondencji pocztowej.
 2. KARTA MUNDUROWA - ZE ZDJĘCIEM
  Wszystkie karty dla służb mundurowych oraz dodatkowe karty ze zdjęciem dla członków statutowych przesyłane są listem poleconym na adres członka, jaki znajduje się w systemie Indywidualnych Kont Członkowskich serwisu internetowego Śląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA. Po zarejestrowaniu płatności składki rocznej (data przelewu bankowego nie jest równoznaczna z datą jego rejestracji i przyporządkowania do danego członka IPA), wytwarzana jest karta ze zdjęciem i w terminie do 30 dni przesyłana członkowi.
 3. KARTA PROGRAMU IPA Family
  Karta Programu IPA Family wysyłana jest na adres członka IPA wnioskującego o wpisanie do programu członka swojej rodziny. Niezależnie od adresu użytkownika karty, po jej wytworzeniu, przesyłana jest listem poleconym na adres znajdujący się w systemie Indywidualnych Kont Członkowskich serwisu internetowego Śląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA.

 

 

WSZYSTKIE DOSTĘPNE TUTAJ INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ W NASZYM SERWISIE INTERNETOWYM.

Cron Job Starts