sab

STUDIA PODYPLOMOWE

Region IPA Katowice VI informuje o możliwości podjęcia 2 semestralnych studiów podyplomowych „Zarządzanie ochroną osób i mienia” na Uniwersytecie Humanistyczno – Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie.


Studia obejmują 2 semestry, a koszt 1 semestru to 2 300 zł, przy czym dla członków służb mundurowych przewidziano 5% rabat. Innowacyjnością studiów jest realizacja wszystkich zagadnień wynikających z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań w zakresie szkoleń i kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia. Tak ułożony program daje możliwość ubiegania się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.
Dodatkowe przedmioty w okresie studiów przygotowują do pełnienia funkcji kierowniczych w strukturach organizacyjnych podmiotów świadczących usługi
w zakresie ochrony osób i mienia. Kadrę prowadzącą zajęcia będą stanowili specjaliści, praktycy, głównie byli i obecni funkcjonariusze służb mundurowych.
Zajęcia będą realizowane w formie online lub w formie stacjonarnej na uczelni.

W trakcie studiów studenci m.in.:
a) zrealizują cykl zajęć na strzelnicy z wykorzystaniem broni palnej krótkiej, gładkolufowej i maszynowej),
b) taktyki ochrony osób i mienia,
c) samoobrony i technik interwencyjnych z wykorzystaniem środków przymusu bezpośredniego,
d) sporządzania planów ochrony obiektu i konwoju.

Szczegółowy program studiów pod załączonym wyżej linkiem.
http://www.studiapodyplomowe.ujd.edu.pl/uploads/article/studia-podyplomowe-zarzadzenie-o-251a2f4642.pdf
Warunkiem uzyskania rabatu jest zgłoszenie poprzez koordynatora Śląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA w Katowicach – Dariuszem Walczak, tel. 665 80 80 80.

Cron Job Starts