XII EDYCJA KURSU SAMOOBRONY DLA KOBIET

Harmonogram szkolenia
Samoobrona dla kobiet to nowoczesny system walki wręcz oraz procedur postępowania w sytuacjach stresowych , umożliwiający skuteczną samoobronę w zagrożeniu życia i zdrowia.

Zasady stosowane w Samoobronie stanowią skuteczne połączenie elementów wielu sztuk i sportów walki oraz zasad psychologii – m. in. JuJitsu, Judo , Krav Maga. Harmonijne połączenie rzutów, dźwigni, duszeń, uderzeń i kopnięć pozwala na szybkie obezwładnienie napastnika lub wyeliminowanie go z walki. System zawiera również techniki posługiwania się w walce różnego rodzaju bronią między innymi : Kubotan ,miotacz gazowy oraz przedmiotami codziennego użytku t.j. klucze , latarka, torebka itp. Głównym celem Kursu jest nabycie umiejętności samoobrony poprzez podniesienie sprawności fizycznej, koordynacji ruchowej, wykształcenie automatyzmu ruchowego (pamięć mięśniowa) oraz poznanie psychologicznych zasad radzenia sobie w sytuacjach realnego zagrożenia . Zajęcia przeznaczone są dla każdej kobiety, niezależnie od warunków fizycznych ani wieku. Nie wymagają przygotowania sprawnościowego i nie są wyczerpujące fizycznie. Uczą rozpoznawania sytuacji zagrożenia i unikania ich, uczą asertywności, pewności siebie, trafnej oceny sytuacji przy spotkaniu z napastnikiem - stosownej do poziomu zagrożenia. Kursantki otrzymają również praktyczną wiedzę i umiejętności w posługiwaniu się i bronią palną oraz pierwszej pomocy przedmedycznej w warunkach pola walki.
1. Wszechstronny rozwój sprawności ruchowej – poznawanie technik samoobrony - z uwzględnieniem kształtowania cech psychomotorycznych - prawidłowych zachowań w samoobronie.
2. Wyrabianie nawyków motoryczno - ruchowych (pamięć mięśniowa).
3. Zapoznanie uczestniczek z prawnymi aspektami samoobrony tj. obrona konieczna, stan wyższej konieczności, nieudzielenie pomocy .
4. Psychologiczne aspekty samoobrony - kształtowanie właściwych cech charakteru, postaw w działaniu indywidualnym takich jak: ocena i rozpoznawanie zagrożenia, radzenie sobie w sytuacjach stresowych, szybkie podejmowanie decyzji.
5. Pierwsza pomoc przedmedyczna
6. Kształtowanie nawyku samokontroli i oceny sytuacji zagrożenia oraz jej unikania.
7. Poczucie odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz innych.
8. Trening mobilizacji wewnętrznej i oswajanie z zagrożeniem.
9. Sposoby zwalczania stresu i wzmacniania poczucia pewności siebie.
10. Skuteczne i sprawdzone metody wzywania pomocy.
11. Wczesne rozpoznawanie potencjalnego zagrożenia.
12. Obsługa broni palnej – w tym trening bez strzałowy oraz zajęcia praktyczne na strzelnicy.
a) Pistolet kaliber 9mm
b) Karabinek platforma AK i AR
c) Strzelba gładko lufowa
13. Pierwsza pomoc w warunkach pola walki.
a) Opatrywanie ran postrzałowych i powybuchowych za pomocą stazy taktycznej
b) tamowanie krwotoków i amputacji za pomocą opatrunków uciskowych.
c) sposoby ewakuacji
d) samopomoc przy ranach postrzałowych, ciętych

Cron Job Starts