Wybierz opłatę

Opłata wpisowego
Opłata rejestracyjna członka Śląskiej Społeczności IPA
20.00 
Opłata na czas nieokreślony

Podstawowa opłata niezbędna dla uzyskania członkostwa
w Śląskiej Grupie Wojewódzkiej IPA
- opłata jednorazowa.

Unable to load tooltip content.

Zaloguj

Cron Job Starts