Opłata wpisowego

 Opłata rejestracyjna członka Śląskiej Społeczności IPA 

20.00 

Podstawowa opłata niezbędna dla uzyskania członkostwa
w Śląskiej Grupie Wojewódzkiej IPA
- opłata jednorazowa.

 

Zaloguj

Cron Job Starts