Strona 1 z 5

IPA mobile® - Zamówienie

Dane kontaktowe
Imię zamawiającego jest obowiązkowe
Nazwisko zamawiającego jest obowiązkowe
Prawidłowy adres email zamawiającego jest obowiązkowy

Dane do umowy
Należy dokonać wyboru rodzaju umowy
Nieprawidłowy numer
Imię jest obowiązkowe
Nazwisko jest obowiązkowe
Podaj prawidłowy numer PESEL
Dowód Osobisty
Pole nie może być puste
Pole nie może być puste
Należy wskazać datę ważności dokumentu
Pole nie może być puste
Pole nie może być puste
Pole nie może być puste

Adres zameldowania
Nazwa ulicy jest obowiązkowa
Numer domu jest obowiązkowy
Poprawny kod polskiego miasta jest niezbędny
Adres jest obowiązkowy

Adres korespondencyjny - do wysyłki faktur
Pole jest obowiązkowe
Numer domu jest obowiązkowy
Poprawny kod polskiego miasta jest niezbędny
Adres jest obowiązkowy

Status zawodowy
Należy dokonać wyboru
Nazwa miejsca pracy jest niezbędna
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane

Wybór oferty i taryfy
Proszę wybrać ofertę
Proszę wybrać plan taryfowy
Należy dokonać wyboru
Należy dokonać wyboru
Należy dokonać wyboru
Należy dokonać wyboru
Należy podać nazwę producenta i model wybranego urządzenia

Nieprawidłowe dane

Złożenie zamówienia za pośrednictwem formularza,
udostępnionego przez Śląską Grupę Wojewódzką IPA,
nie jest równoznaczne z zawarciem umowy na świadczenie
usług telekomunikacyjnych przez firmę Polkomtel Sp. z o.o.

Formularz zamówienia służy jedynie usprawnieniu procesu
komunikacji pomiędzy członkami stowarzyszenia,
a przedstawicielem handlowym odpowiedzialnym za
zawieranie umów w imieniu operatora sieci.

Nieprawidłowe dane


Zaloguj

Cron Job Starts