Strona 1 z 4

IPA mobile® - Cesja numeru
Dane Cedenta
Imię*
Pole jest obowiązkowe
Dane osoby dokonującej cesji
Nazwisko*
Pole jest obowiązkowe
Numer telefonu którego dotyczy cesja*
Nieprawidłowy numer
Numer telefonu, którego dotyczy cesja, w formacie: 999666333
Adres email*
Prawidłowy adres email jest obowiązkowy
   

Dane Cesjonariusza
Imię*
Pole jest obowiązkowe
Dane osoby, na rzecz której dokonywana jest cesja
Nazwisko*
Pole jest obowiązkowe
PESEL*
Podaj prawidłowy numer PESEL
Tylko polskie numery identyfikacyjne
Dowód Osobisty
Seria*
Pole nie może być puste
numer*
Pole nie może być puste
Data ważności*
Należy wskazać datę ważności dokumentu
Przez kogo wydany*
Pole nie może być puste
Imię matki*
Pole nie może być puste
Imię ojca*
Pole nie może być puste
   

Adres Cesjonariusza
Adres osoby, na rzecz której dokonywana jest cesja.
Ulica*
Pole jest obowiązkowe
Nazwa ulicy/alei/osiedla. W przypadku braku, wpisz nazwę wsi.
Numer domu*
Numer domu jest obowiązkowy
Numer lokalu
Kod pocztowy*
Poprawny kod polskiego miasta jest niezbędny
Kod pocztowy powinien być podany w formie: XX-XXX
Miasto*
Pole jest obowiązkowe
   

Status zawodowy Cesjonariusza
Status*


Należy dokonać wyboru
Proszę wskazać status aktywności zawodowej Cesjonariusza
Miejsce pracy*
Nazwa miejsca pracy jest niezbędna
Proszę podać nazwę miejsca pracy
Numer telefonu do miejsca pracy*
Nieprawidłowe dane
Numer kontaktowy*
Nieprawidłowe dane
Numer telefonu, niezbędny dla procesu weryfikacji danych
Pełna nazwa firmy*
Pole nie może być puste
Nazwa firmy jest niezbędna dla procesu weryfikacji
Numer NIP*
Nieprawidłowe dane
Numer NIP w formacie: 9999999999 jest niezbędny dla procesu weryfikacji danych
Numer REGON
Nieprawidłowe dane

Uwagi / dodatkowe informacje
Nieprawidłowe dane
Jeżeli masz dodatkowe informacje, wpisz je tutaj

Złożenie dyspozycji cesji za pośrednictwem formularza,
udostępnionego przez Śląską Grupę Wojewódzką IPA,
nie jest równoznaczne z jej dokonaniem przez operatora
sieci Plus - firmę Polkomtel Sp. z o.o.

Formularz zamówienia służy jedynie usprawnieniu procesu
komunikacji pomiędzy członkami stowarzyszenia,
a przedstawicielem handlowym odpowiedzialnym za
realizację cesji w imieniu Śląskiej Grupy i operatora sieci.


Weryfikacja* Weryfikacja Odśwież
Znaki z okienka są naprawdę niezbędne.
Przepisz znaki z obrazka.

Data ważności*
Należy wskazać datę ważności dokumentu

Zaloguj