Strona 1 z 4

IPA mobile® - Cesja numeru

Dane Cedenta
Pole jest obowiązkowe
Pole jest obowiązkowe
Nieprawidłowy numer
Prawidłowy adres email jest obowiązkowy

Dane Cesjonariusza
Pole jest obowiązkowe
Pole jest obowiązkowe
Podaj prawidłowy numer PESEL
Dowód Osobisty
Pole nie może być puste
Pole nie może być puste
Należy wskazać datę ważności dokumentu
Pole nie może być puste
Pole nie może być puste
Pole nie może być puste

Adres Cesjonariusza
Adres osoby, na rzecz której dokonywana jest cesja.
Pole jest obowiązkowe
Numer domu jest obowiązkowy
Poprawny kod polskiego miasta jest niezbędny
Pole jest obowiązkowe

Status zawodowy Cesjonariusza
Należy dokonać wyboru
Nazwa miejsca pracy jest niezbędna
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Pole nie może być puste
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Złożenie dyspozycji cesji za pośrednictwem formularza,
udostępnionego przez Śląską Grupę Wojewódzką IPA,
nie jest równoznaczne z jej dokonaniem przez operatora
sieci Plus - firmę Polkomtel Sp. z o.o.

Formularz zamówienia służy jedynie usprawnieniu procesu
komunikacji pomiędzy członkami stowarzyszenia,
a przedstawicielem handlowym odpowiedzialnym za
realizację cesji w imieniu Śląskiej Grupy i operatora sieci.

Nieprawidłowe dane


Należy wskazać datę ważności dokumentu

Zaloguj

Cron Job Starts