Strona 1 z 4

IPA mobile® - Cesja numeru

Dane Cedenta
Pole jest obowiązkowe
Pole jest obowiązkowe
Nieprawidłowy numer
Prawidłowy adres email jest obowiązkowy

Dane Cesjonariusza
Pole jest obowiązkowe
Pole jest obowiązkowe
Podaj prawidłowy numer PESEL
Dowód Osobisty
Pole nie może być puste
Pole nie może być puste
Należy wskazać datę ważności dokumentu
Pole nie może być puste
Pole nie może być puste
Pole nie może być puste

Adres Cesjonariusza
Adres osoby, na rzecz której dokonywana jest cesja.
Pole jest obowiązkowe
Numer domu jest obowiązkowy
Poprawny kod polskiego miasta jest niezbędny
Pole jest obowiązkowe

Status zawodowy Cesjonariusza
Należy dokonać wyboru
Nazwa miejsca pracy jest niezbędna
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Pole nie może być puste
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Złożenie dyspozycji cesji za pośrednictwem formularza,
udostępnionego przez Śląską Grupę Wojewódzką IPA,
nie jest równoznaczne z jej dokonaniem przez operatora
sieci Plus - firmę Polkomtel Sp. z o.o.

Formularz zamówienia służy jedynie usprawnieniu procesu
komunikacji pomiędzy członkami stowarzyszenia,
a przedstawicielem handlowym odpowiedzialnym za
realizację cesji w imieniu Śląskiej Grupy i operatora sieci.

Nieprawidłowe dane


Należy wskazać datę ważności dokumentu

Formularze kontaktowe i zleceń sieci IPA mobile®

 1. Pytanie
 2. Zamówienie
 3. Zmiana parametrów
 4. Cesja
 5. Reklamacja
 6. Wypowiedzenie umowy
Imię lub pseudonim jest obowiązkowe
Nazwisko zamawiającego jest obowiązkowe
Nieprawidłowy numer
Prawidłowy adres email jest obowiązkowy

Pole jest obowiązkowe


Nieprawidłowe dane

Korzystając z aktywnego formularza możesz w prosty i szybki sposób złożyć zamówienie.

Do wypełnienia wszystkich niezbędnych pól wystarczy:

 • wybranie właściwej oferty, wysokości abonamentu i telefonu lub sprzętu w ofertach internetu,
 • przygotowanie danych z dowodu osobistego.

Formularz składa się z kilku kroków w których musisz podać:

 • dane osobowe,
 • dane do kontaktu,
 • informacje o statusie zawodowym,
 • konfigurację wybranej oferty.

Po wysłaniu zamówienia otrzymasz potwierdzenie jego rejestracji. Następnie skontaktuje się z Tobą przedstawiciel handlowy, który ustali szczegóły finalizacji zamówienia.

Za pośrednictwem formularza zmiany parametrów konta można zlecić dokonanie zmian w usługach lub danych użytkownika telefonu. Zlecenie zmiany parametrów przetwarzane jest przez obsługę sieci IPA mobile® i wprowadzane do systemu operatora. Czas realizacji zlecenia może wynosić do 48 godzin.


Alternatywnym i najszybszym sposobem na dokonywanie zmian na własnym koncie jest skorzystanie z platformy Plus online, gdzie każdy z użytkowników bezpłatnie może zarządzać wszystkimi usługami i danymi w ramach konta abonenckiego. Zlecenia realizowane są w czasie rzeczywistym.


Zmiany niektórych usług i parametrów konta zaczynają funkcjonować dopiero wraz z nowym okresem rozliczeniowym konta.

Formularz umożliwia dokonanie cesji umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych ze Śląskiej Grupy Wojewódzkiej na osobę indywidualną lub firmę.

Procedura cesji wymaga następujących danych:

 • dane Cedenta umowy - osoby wpisanej do aktualnej umowy,
 • pełne dane Cesjonariusza - osoby, na którą przepisana zostanie umowa.

Niezbędne dane dla osób fizycznych:

 • imię i nazwisko,
 • dane z dowodu osobistego,
 • imiona rodziców,
 • dokładny adres zameldowania,
 • dane miejsca pracy z telefonem kontaktowym lub informacja o emeryturze / rencie,

W przypadku firm i działalności gospodarczej:

 • pełna nazwa firmy,
 • numer NIP,
 • numer REGON.

DOKONAJ
CESJI UMOWY


W wyniku cesji nowy użytkownik numeru traci dotychczasowe warunki promocyjne. Nowa umowa zostaje stworzona w oparciu możliwie zbliżoną ofertę dla klienta detalicznego.


Regulaminowy okres realizacji cesji wynosi 30 dni. Dokładamy jednak wszelkich starań by maksymalnie skrócić czas oczekiwania.

Reklamacje związane z ofertą sieci IPA mobile® i działaniem poszczególnych usług dostępnych w ramach umowy można zgłaszać za pośrednictwem formularza reklamacyjnego.

Reklamacje można zgłaszać również za pośrednictwem oficjalnych kanałów operatora Plus. Należy przyjąć, że ze względu na specyfikę specjalnej oferty dla IPA, pracownicy BOK firmy Plus mogą nie być w stanie szybko rozwiązać danej kwestii - specyficznej dla oferowanych w ramach sieci IPA mobile® usług. Prosimy wziąć to pod uwagę decydując się na składanie zgłoszeń reklamacyjnych poza naszą Obsługą sieci IPA mobile®.

Jeżeli nie chcesz już korzystać ze specjalnej oferty w ramach sieci IPA mobile® możesz wypowiedzieć umowę korzystając ze specjalnego formularza zgłoszeniowego.


By przenieść numer do innej sieci GSM należy skorzystać z formularza CESJI. Wypowiedzenie umowy jest równoznaczne z utratą numeru telefonicznego.


W przypadku wypowiedzenia umowy przed upływem obowiązkowego okresu karencyjnego określonego w umowie, należy liczyć się z naliczeniem kar umownych.


Również jeśli zmiana warunków umowy (w tym regulaminów i cennika) wynika ze zmiany w powszechnie obowiązującym prawie, w tym również usunięcia niedozwolonych postanowień umownych to użytkownik nie może wypowiedzieć umowy bez dodatkowej opłaty.

next
prev
Cron Job Starts