IPA mobile® - Reklamacja

Pole jest obowiązkowe
Pole jest obowiązkowe
Nieprawidłowy numer
Prawidłowy adres email jest obowiązkowy

Pole jest obowiązkowe

Nieprawidłowe dane

Złożenie reklamacji za pośrednictwem formularza,
udostępnionego przez Śląską Grupę Wojewódzką IPA,
nie jest równoznaczne z jej zgłoszeniem u operatora
sieci Plus - firmę Polkomtel Sp. z o.o.

Formularz zamówienia służy jedynie usprawnieniu
procesu komunikacji pomiędzy członkami
stowarzyszenia, a przedstawicielem handlowym
odpowiedzialnym za obsługę sieci ze strony
firmy Polkomtel Sp. z o.o.


Nieprawidłowe dane

Zaloguj

Cron Job Starts