Rejestracja w IPA Służby Mundurowe


Deklaracja formy płatności
wpisowego i składki rocznej

Dla usprawnienia procesu elektronicznej rejestracji należy wybrać formę w jakiej zostanie dokonana PIERWSZA płatność wpisowego i składki rocznej.

Wybór nie jest wiążący dla odnawiania członkostwa w kolejnych latach.

Należy wybrać jedną z opcji

Nieprawidłowe dane / Brak załącznika / Zbyt duży rozmiar

Dopuszczalne formaty plików: PDF, JPG, BMP, TIF, PNG.
Maksymalny rozmiar pliku to 2 MB.

Wybór tej opcji wymaga załączenia pliku z potwierdzeniem.

Jeżeli płatność nie została dokonana - sugerujemy wykonanie przelewu i przygotowanie pliku (skan, zdjęcie, wygenerowany w komputerze) z potwierdzeniem do załączenia przed wysłaniem tego wniosku.

Po rejestracji wniosku, na adres podany w tym formularzu otrzymasz wiadomość email zawierającą specjalne łącze do części serwisu, w której można dokonywać płatności wpisowego i składek członkowskich.

Po opłaceniu wpisowego odblokowana zostanie możliwość opłacenia składki rocznej.


Dane podstawowe

Pole nie może być puste / Nieprawidłowe dane

NIE IMIONA - wyłącznie pierwsze imię!

Pole nie może być puste / Nieprawidłowe dane

-- Data urodzenia jest niezbędna

Pole nie może być puste / Nieprawidłowe dane

Pole nie może być puste / Nieprawidłowe dane

Musisz określić płeć

Nieprawidłowe dane / Brak załącznika

Tylko pliki graficzne typu: JPG, PNG, TIF, maks. wielkość 2MB

Przyjmowane będą WYŁĄCZNIE ZDJĘCIA CYWILNE, JAK DO DOKUMENTÓW (dowód, paszport). Zdjęcia w mundurze, skanowane, z wycieczek, imprez lub wykonane własnoręcznie smartfonem będą odrzucane - jest to równoznaczne z AUTOMATYCZNYM ODRZUCENIEM WNIOSKU BEZ ROZPATRZENIA I INFORMACJI ZWROTNEJ.

Dopuszczalny format pliku to JPG. Nazwa pliku nie może zawierać zbędnych DODATKOWYCH KROPEK lub podwójnego rozszerzenia ".jpg.jpg" - ze względu bezpieczeństwa tego typu pliki nie zostaną zapisane w systemie.


Adres korespondencyjny

Pole nie może być puste / Nieprawidłowe dane

Pole nie może być puste / Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Pole nie może być puste / Nieprawidłowe dane

w formacie: XX-XXX

Pole nie może być puste / Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane


Dodatkowe dane kontaktowe

Pole nie może być puste / Nieprawidłowy adres email / Adres zarejestrowany już w bazie

Pole nie może być puste / Nieprawidłowy adres email

Dla bezpieczeństwa powtórz wpisany adres email

Resortowe adresy poczty elektronicznej

Podając służbowy adres e-mail należy liczyć się z konsekwencjami w postaci możliwego braku korespondencji z naszego serwisu, a tym samym z ograniczeniami w funkcjonalności konta.

Pole nie może być puste / Nieprawidłowe dane / wymagany format: 999666333

w formacie: 999666333, bez myślników, odstępów, itp.

Nieprawidłowe dane / wymagany format: 993336611

w formacie: 993336611, bez myślników, odstępów, itp.


Dane zawodowe

Nieprawidłowe dane

Pole nie może zostać pominięte

Wnioski emerytów i rencistów zostaną odrzucone.

Nieprawidłowe dane lub niedozwolone znaki ( / | \ # [ ] * - )

Numer legitymacji służbowej (nie dotyczy prac. cywilnych) Powinien zawierać wyłącznie cyfry i litery.

Nieprawidłowe dane / Brak załącznika

Uwaga!

Załączone zdjęcie lub kopia legitymacji musi być czytelna, a w szczególności pozwalać na identyfikację ważności legitymacji, jeżeli jej wystawca przewidział taką rubrykę. Nieważna legitymacja lub pozbawiona możliwości weryfikacji daty będzie odrzucana - co jest równoznaczne z odrzuceniem wniosku.

-- Data jest niezbędna

Data zatrudnienia (pracownicy cywilni)

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane


Dane logowania do serwisu

Nieprawidłowe dane

W celu ukończenia rejestracji, pole musi zostać zaznaczone

W celu ukończenia rejestracji, pole musi zostać zaznaczone

W celu ukończenia rejestracji, pole musi zostać zaznaczone

W celu ukończenia rejestracji, pole musi zostać zaznaczone

Weryfikacja Odśwież Znaki z okienka są naprawdę niezbędne.

Przepisz znaki z obrazka


UWAGA - WAŻNA INFORMACJA!

Po zarejestrowaniu wniosku w systemie, na podany w formularzu adres poczty elektronicznej przesłana zostanie wiadomość potwierdzająca wypełnienie formularza. Należy postępować zgodnie z zawartą w niej instrukcją i POTWIERDZIĆ REJESTRACJĘ. W przeciwnym wypadku proces elektronicznej rejestracji nie zostanie poprawnie zakończony!


Zaloguj

Cron Job Starts