Rejestracja w IPA Służby Mundurowe

Deklaracja formy płatności
wpisowego i składki rocznej

Dla usprawnienia procesu elektronicznej rejestracji należy wybrać formę w jakiej zostanie dokonana PIERWSZA płatność wpisowego i składki rocznej.

Wybór nie jest wiążący dla odnawiania członkostwa w kolejnych latach.

Forma płatności*
Należy wybrać jedną z opcji
Plik z potwierdzeniem przelewu*
Nieprawidłowe dane / Brak załącznika / Zbyt duży rozmiar
Dopuszczalne formaty plików: PDF, JPG, BMP, TIF, PNG.
Maksymalny rozmiar pliku to 2 MB.

Wybór tej opcji wymaga załączenia pliku z potwierdzeniem.

Jeżeli płatność nie została dokonana - sugerujemy wykonanie przelewu i przygotowanie pliku (skan, zdjęcie, wygenerowany w komputerze) z potwierdzeniem do załączenia przed wysłaniem tego wniosku.

Po rejestracji wniosku, na adres podany w tym formularzu otrzymasz wiadomość email zawierającą specjalne łącze do części serwisu, w której można dokonywać płatności wpisowego i składek członkowskich.

Po opłaceniu wpisowego odblokowana zostanie możliwość opłacenia składki rocznej.


Dane podstawowe

Imię*
Pole nie może być puste / Nieprawidłowe dane
NIE IMIONA - wyłącznie pierwsze imię!
Nazwisko*
Pole nie może być puste / Nieprawidłowe dane
Data urodzenia* --
Data urodzenia jest niezbędna
Miejsce urodzenia*
Pole nie może być puste / Nieprawidłowe dane
PESEL*
Pole nie może być puste / Nieprawidłowe dane
Płeć*
Musisz określić płeć
Zdjęcie do karty IPA*
Nieprawidłowe dane / Brak załącznika
Tylko pliki graficzne typu: JPG, PNG, TIF, maks. wielkość 2MB

Przyjmowane będą WYŁĄCZNIE ZDJĘCIA CYWILNE, JAK DO DOKUMENTÓW (dowód, paszport). Zdjęcia w mundurze, skanowane, z wycieczek, imprez lub wykonane własnoręcznie smartfonem będą odrzucane - jest to równoznaczne z AUTOMATYCZNYM ODRZUCENIEM WNIOSKU BEZ ROZPATRZENIA I INFORMACJI ZWROTNEJ.

Dopuszczalny format pliku to JPG. Nazwa pliku nie może zawierać zbędnych DODATKOWYCH KROPEK lub podwójnego rozszerzenia ".jpg.jpg" - ze względu bezpieczeństwa tego typu pliki nie zostaną zapisane w systemie.


Adres korespondencyjny

Ulica*
Pole nie może być puste / Nieprawidłowe dane
Numer domu*
Pole nie może być puste / Nieprawidłowe dane
Numer lokalu
Nieprawidłowe dane
Kod pocztowy*
Pole nie może być puste / Nieprawidłowe dane
w formacie: XX-XXX
Miasto*
Pole nie może być puste / Nieprawidłowe dane
Kraj*
Nieprawidłowe dane

Dodatkowe dane kontaktowe

Adres email*
Pole nie może być puste / Nieprawidłowy adres email / Adres zarejestrowany już w bazie
Powtórz adres email*
Pole nie może być puste / Nieprawidłowy adres email
Dla bezpieczeństwa powtórz wpisany adres email

Resortowe adresy poczty elektronicznej

Podając służbowy adres e-mail należy liczyć się z konsekwencjami w postaci możliwego braku korespondencji z naszego serwisu, a tym samym z ograniczeniami w funkcjonalności konta.

Numer telefonu komórkowego*
Pole nie może być puste / Nieprawidłowe dane / wymagany format: 999666333
w formacie: 999666333, bez myślników, odstępów, itp.
Numer telefonu stacjonarnego
Nieprawidłowe dane / wymagany format: 993336611
w formacie: 993336611, bez myślników, odstępów, itp.

Dane zawodowe

Formacja / Praca*
Nieprawidłowe dane
Potwierdzenie czynnej służby*
Pole nie może zostać pominięte
Wnioski emerytów i rencistów zostaną odrzucone.
Numer legitymacji
Nieprawidłowe dane lub niedozwolone znaki ( / | \ # [ ] * - )
Numer legitymacji służbowej (nie dotyczy prac. cywilnych) Powinien zawierać wyłącznie cyfry i litery.
Kopia legitymacji/zaświadczenia*
Nieprawidłowe dane / Brak załącznika

Uwaga!

Załączone zdjęcie lub kopia legitymacji musi być czytelna, a w szczególności pozwalać na identyfikację ważności legitymacji, jeżeli jej wystawca przewidział taką rubrykę. Nieważna legitymacja lub pozbawiona możliwości weryfikacji daty będzie odrzucana - co jest równoznaczne z odrzuceniem wniosku.

Data wstąpienia do służby --
Data jest niezbędna
Data zatrudnienia (pracownicy cywilni)
Miejsce pracy*
Nieprawidłowe dane
Telefon Służbowy
Nieprawidłowe dane

Dane logowania do serwisu

Hasło*
Nieprawidłowe dane
Oświadczenia:*
W celu ukończenia rejestracji, pole musi zostać zaznaczone
*
W celu ukończenia rejestracji, pole musi zostać zaznaczone
*
W celu ukończenia rejestracji, pole musi zostać zaznaczone
*
W celu ukończenia rejestracji, pole musi zostać zaznaczone
Weryfikacja* Weryfikacja Odśwież
Znaki z okienka są naprawdę niezbędne.
Przepisz znaki z obrazka

UWAGA - WAŻNA INFORMACJA!

Po zarejestrowaniu wniosku w systemie, na podany w formularzu adres poczty elektronicznej przesłana zostanie wiadomość potwierdzająca wypełnienie formularza. Należy postępować zgodnie z zawartą w niej instrukcją i POTWIERDZIĆ REJESTRACJĘ. W przeciwnym wypadku proces elektronicznej rejestracji nie zostanie poprawnie zakończony!


Zaloguj

Cron Job Starts