Rejestracja w IPA


Deklaracja formy płatności
wpisowego i składki rocznej

Dla usprawnienia procesu elektronicznej rejestracji należy wybrać formę w jakiej zostanie dokonana PIERWSZA płatność wpisowego i składki rocznej.

Wybór nie jest wiążący dla odnawiania członkostwa w kolejnych latach.

Należy wybrać jedną z opcji

Nieprawidłowe dane / Brak załącznika / Zbyt duży rozmiar

Dopuszczalne formaty plików: PDF, JPG, BMP, TIF, PNG.
Maksymalny rozmiar pliku to 2 MB.

Po rejestracji wniosku, na adres podany w tym formularzu otrzymasz wiadomość email zawierającą specjalne łącze do części serwisu, w której można dokonywać płatności wpisowego i składek członkowskich.

Po opłaceniu wpisowego odblokowana zostanie możliwość opłacenia składki rocznej.

Wybór tej opcji wymaga załączenia pliku z potwierdzeniem.

Jeżeli płatność nie została dokonana - sugerujemy wykonanie przelewu i przygotowanie pliku (skan, zdjęcie, wygenerowany w komputerze) z potwierdzeniem do załączenia przed wysłaniem tego wniosku.

Poinformujemy Przewodniczącego Regionu IPA o Twoim wyborze.

Dostarczając przewodniczącemu deklarację IPA, pamiętaj o opłacie w wysokości 100 zł (20 zł wpisowe i 80 zł opłata roczna).


Rodzaj służby / status

Musisz dokonać wyboru


Dane podstawowe

Pole nie może być puste / Nieprawidłowe dane

NIE IMIONA - wyłącznie pierwsze imię!

Pole nie może być puste / Nieprawidłowe dane

-- Data urodzenia jest niezbędna

Nieprawidłowe dane / brak danych w polu

Pole nie może być puste / Nieprawidłowe dane

Musisz określić płeć


Adres zameldowania

Nieprawidłowe dane / brak danych w polu

WYŁĄCZNIE NAZWA!

Pole nie może być puste / Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Pole nie może być puste / Nieprawidłowe dane

w formacie: XX-XXX

Pole nie może być puste / Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane


Adres korespondencyjny

(jeżeli inny niż zameldowania)

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane / brak danych w polu

Pole nie może być puste / Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Pole nie może być puste / Nieprawidłowe dane

Pole nie może być puste / Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane


Dodatkowe dane kontaktowe

Pole nie może być puste / Nieprawidłowe dane / Adres już zarejestrowany w bazie

Pole nie może być puste / Nieprawidłowe dane

Dla bezpieczeństwa powtórz wprowadzony adres email

Resortowe adresy poczty elektronicznej

Podając służbowy adres e-mail należy liczyć się z konsekwencjami w postaci możliwego braku korespondencji z naszego serwisu, a tym samym z ograniczeniami w funkcjonalności konta.

Pole nie może być puste / Nieprawidłowe dane / wymagany format: 999666333

w formacie: 999666333, bez myślników, odstępów, itp.

Nieprawidłowe dane / wymagany format: 993336611

w formacie: 993336611, bez myślników, odstępów, itp.


Dane zawodowe

Pole nie może być puste / Nieprawidłowe dane

Dla emerytów / rencistów numer legitymacji ubezpieczeniowej

-- Data jest niezbędna

Nieprawidłowe dane / brak danych w polu

Dla emerytów / rencistów - ostatnie miejsce pracy (np. KMP Katowice)

Pole nie może być puste

Numer legitymacji z okresu służby w Policji / Straży Granicznej

--

Pozostaw puste jeżeli nie dotyczy

Nieprawidłowe dane


Region IPA Śląskiej Grupy Wojewódzkiej

Wybór Regionu IPA jest obowiązkowy

UWAGA!

Osoby, które na etapie składania wniosku nie mogą zdecydować się i zadeklarować Regionu IPA, w ich miejscu zamieszkania nie ma Regionu IPA lub osoby te są spoza województwa śląskiego - w formularzu powinny wskazać Region IPA Katowice X - znajdujący się na początku listy regionów.


Dane logowania do serwisu

Pole nie może być puste / Nieprawidłowe dane

W celu ukończenia rejestracji, pole musi zostać zaznaczone

W celu ukończenia rejestracji, pole musi zostać zaznaczone

W celu ukończenia rejestracji, pole musi zostać zaznaczone

Nieprawidłowe dane


UWAGA - WAŻNA INFORMACJA!

Po zarejestrowaniu wniosku w systemie, na podany w formularzu adres poczty elektronicznej przesłana zostanie wiadomość. Należy postępować zgodnie z zawartymi w niej instrukcjami i POTWIERDZIĆ REJESTRACJĘ. W przeciwnym wypadku proces elektronicznej rejestracji nie zostanie poprawnie zakończony!

Jeżeli nie otrzymasz wiadomości - SPRAWDŹ FOLDER SPAM lub filtry NIECHCIANEJ POCZTY.

Zaloguj

Cron Job Starts