Rejestracja w IPA

Deklaracja formy płatności
wpisowego i składki rocznej

Dla usprawnienia procesu elektronicznej rejestracji należy wybrać formę w jakiej zostanie dokonana PIERWSZA płatność wpisowego i składki rocznej.

Wybór nie jest wiążący dla odnawiania członkostwa w kolejnych latach.

Forma płatności*
Należy wybrać jedną z opcji
Plik z potwierdzeniem przelewu*
Nieprawidłowe dane / Brak załącznika / Zbyt duży rozmiar
Dopuszczalne formaty plików: PDF, JPG, BMP, TIF, PNG.
Maksymalny rozmiar pliku to 2 MB.

Po rejestracji wniosku, na adres podany w tym formularzu otrzymasz wiadomość email zawierającą specjalne łącze do części serwisu, w której można dokonywać płatności wpisowego i składek członkowskich.

Po opłaceniu wpisowego odblokowana zostanie możliwość opłacenia składki rocznej.

Wybór tej opcji wymaga załączenia pliku z potwierdzeniem.

Jeżeli płatność nie została dokonana - sugerujemy wykonanie przelewu i przygotowanie pliku (skan, zdjęcie, wygenerowany w komputerze) z potwierdzeniem do załączenia przed wysłaniem tego wniosku.

Poinformujemy Przewodniczącego Regionu IPA o Twoim wyborze.

Dostarczając przewodniczącemu deklarację IPA, pamiętaj o opłacie w wysokości 100 zł (20 zł wpisowe i 80 zł opłata roczna).


Rodzaj służby / status

Formacja / Status zawodowy*
Musisz dokonać wyboru

Dane podstawowe

Imię*
Pole nie może być puste / Nieprawidłowe dane
NIE IMIONA - wyłącznie pierwsze imię!
Nazwisko*
Pole nie może być puste / Nieprawidłowe dane
Data urodzenia* --
Data urodzenia jest niezbędna
Miejsce urodzenia*
Nieprawidłowe dane / brak danych w polu
PESEL*
Pole nie może być puste / Nieprawidłowe dane
Płeć*
Musisz określić płeć

Adres zameldowania

Ulica*
Nieprawidłowe dane / brak danych w polu
WYŁĄCZNIE NAZWA!
Numer domu*
Pole nie może być puste / Nieprawidłowe dane
Numer lokalu
Nieprawidłowe dane
Kod pocztowy*
Pole nie może być puste / Nieprawidłowe dane
w formacie: XX-XXX
Miasto*
Pole nie może być puste / Nieprawidłowe dane
Kraj*
Nieprawidłowe dane

Adres korespondencyjny

(jeżeli inny niż zameldowania)

Adres korespondencyjny*
Nieprawidłowe dane
Ulica*
Nieprawidłowe dane / brak danych w polu
Numer domu*
Pole nie może być puste / Nieprawidłowe dane
Numer lokalu
Nieprawidłowe dane
Kod pocztowy*
Pole nie może być puste / Nieprawidłowe dane
Miasto*
Pole nie może być puste / Nieprawidłowe dane
Kraj
Nieprawidłowe dane

Dodatkowe dane kontaktowe

Adres e-mail*
Pole nie może być puste / Nieprawidłowe dane / Adres już zarejestrowany w bazie
Powtórz adres email*
Pole nie może być puste / Nieprawidłowe dane
Dla bezpieczeństwa powtórz wprowadzony adres email

Resortowe adresy poczty elektronicznej

Podając służbowy adres e-mail należy liczyć się z konsekwencjami w postaci możliwego braku korespondencji z naszego serwisu, a tym samym z ograniczeniami w funkcjonalności konta.

Numer telefonu komórkowego*
Pole nie może być puste / Nieprawidłowe dane / wymagany format: 999666333
w formacie: 999666333, bez myślników, odstępów, itp.
Numer telefonu stacjonarnego
Nieprawidłowe dane / wymagany format: 993336611
w formacie: 993336611, bez myślników, odstępów, itp.

Dane zawodowe

Numer identyfikacyjny*
Pole nie może być puste / Nieprawidłowe dane
Dla emerytów / rencistów numer legitymacji ubezpieczeniowej
Data rozpoczęcia służby* --
Data jest niezbędna
Miejsce pracy*
Nieprawidłowe dane / brak danych w polu
Dla emerytów / rencistów - ostatnie miejsce pracy (np. KMP Katowice)
Numer legitymacji służbowej*
Pole nie może być puste
Numer legitymacji z okresu służby w Policji / Straży Granicznej
Data zakończenia służby --
Pozostaw puste jeżeli nie dotyczy
Telefon Służbowy
Nieprawidłowe dane

Region IPA Śląskiej Grupy Wojewódzkiej

Wybrany Region IPA*
Wybór Regionu IPA jest obowiązkowy

UWAGA!

Osoby, które na etapie składania wniosku nie mogą zdecydować się i zadeklarować Regionu IPA, w ich miejscu zamieszkania nie ma Regionu IPA lub osoby te są spoza województwa śląskiego - w formularzu powinny wskazać Region IPA Katowice X - znajdujący się na początku listy regionów.


Dane logowania do serwisu

Hasło*
Pole nie może być puste / Nieprawidłowe dane
Oświadczenia:*
W celu ukończenia rejestracji, pole musi zostać zaznaczone
*
W celu ukończenia rejestracji, pole musi zostać zaznaczone
*
W celu ukończenia rejestracji, pole musi zostać zaznaczone
Weryfikacja* Weryfikacja Odśwież
Znaki z okienka są naprawdę niezbędne.
Przepisz znaki z obrazka

UWAGA - WAŻNA INFORMACJA!

Po zarejestrowaniu wniosku w systemie, na podany w formularzu adres poczty elektronicznej przesłana zostanie wiadomość. Należy postępować zgodnie z zawartymi w niej instrukcjami i POTWIERDZIĆ REJESTRACJĘ. W przeciwnym wypadku proces elektronicznej rejestracji nie zostanie poprawnie zakończony!

Jeżeli nie otrzymasz wiadomości - SPRAWDŹ FOLDER SPAM lub filtry NIECHCIANEJ POCZTY.

Zaloguj

Cron Job Starts